Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Xin vui lòng viết thư gửi đến các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang yêu cầu hỗ trợ tái họp hội nghị quốc tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris để cứu nước Việt Nam.

(Xin vui lòng phổ biến rộng rãi)

Kính thưa Quý đồng hương,

Ngày thứ Bảy 22, tháng 2 năm 2020 vừa qua, chúng tôi đã gặp dân biểu liên bang Ro Khanna, trong địa phận San Jose miền Bắc California. Ðồng hương VN đã đệ đạt nhiều y/c trong các lãnh vực khác nhau. Riêng nhóm chúng tôi có soạn sẵn một lá thư gửi ông Dân biểu, yêu cầu ông ông trình bày lên Quốc Hội rằng Tàu cộng hiện đang chiếm vùng biển Đông của Việt Nam.

Đó là một thủy lộ quan trọng cho nước Hoa kỳ cũng như các nước khu vực Đông Nam Á. Vì nước Mỹ không có biển đảo trong khu vực, nên khó nói chuyện với Tàu cộng. Tuy nhiên, nếu chính phủ Hoa Kỳ dùng Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh ước Quốc tế ký ngày 2 tháng 3 năm 1973 và Public Law 93-559, Hoa Kỳ có một thế rất mạnh để nói chuyện với Tàu cộng.

Lý do là là cả Hoa Kỳ Kỳ và Tàu cộng cùng với 9 quốc gia khác đã ký tên vào Ðịnh ước Quốc tế 1973, cam kết tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam. Giờ đây Trung cộng không tuân hành những điều họ cam kết, thì Hoa Kỳ và tất cả các nước còn lại có quyền can thiệp.

Chúng tôi yêu cầu dân biểu Ro Khanna nêu vấn đề này lên trước Quốc Hội vì nó giúp cho Hoa Kỳ, giúp cho Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị mỗi người in ra một lá thư tương tự, gửi đến Dân biểu và Thượng nghị sĩ liên bang trong khu vực của quý vị đang sinh sống.

Lá thư mẫu đã có sẵn trên website vietlist.us, quý vị chỉ cần thay tên địa chỉ của Dân biểu, Thượng nghị sĩ và tên của quý vị là có thể gửi đi.

Chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn các văn bản: Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh Ước quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973, và phần của Public Law 93-559 liên quan đến Việt Nam.

Xin quý vị vui lòng in ra và gửi kèm theo lá thư của quý vị gửi các vị dân cử trong khu vực của quý vị.(link: Thư gửi các Dân biểu & TNS. )

Hiện chúng ta có 435 Dân biểu và 100 Thượng nghị sĩ Liên bang. Nếu các vị này đều nhận được thư yêu cầu của cử tri địa phương, khi có nhiều người của họ trình bày cùng một vấn đề thì nước Việt Nam sẽ có cơ hội được cứu thoát khỏi tay Tàu cộng. Chúng tôi mong mỏi được sự hợp tác của tất cả đồng hương yêu nước trên đất nước Hoa Kỳ.

Xin nhớ rằng chính chúng ta là người Việt, phải quyết tâm tranh đấu bằng mọi hình thức để cứu nước Việt Nam.

Trân trọng kính chào quý vị,
Thay mặt nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose,
Trần Long.
Email: tranlongshcd@gmail.com
Phone: 408-515-2797.

+++++++++++++++++++++++

Dưới đây là lá thư mẫu gửi cho các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang. Xin quý vị tải xuống, thay thế phần nằm trong ngoặc () để thay vào đấy là tên và địa chỉ của các vị Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang, tên và địa chỉ của quý vị.

Xa hơn phía dưới là Hiệp định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh ước quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973 và một phần của Public Law 93-559 có liên quan đến yêu cầu tái họp Hội nghị Quốc tế về về vấn đề Việt Nam

++++++++++++++++++++++++

(San Jose February 18, 2020).
To: Representative (Ro Khanna).
Subject: The US should use The Paris Peace Agreement 1973 to stop the invasion of Red China in the Southeast Asian Sea.

Dear Representative (Ro Khanna),

The China has been invading the Southeast Asian Sea, occupying the important sea path in the area. The US has no sea nor island in that area. But the US government could use three following related documentations to The Paris Peace Agreement 1973 to stop the invasion of Red China:

1. The Paris Peace Agreement 1973 (PPA) was signed on 27 January 1973 to bring peace to Vietnam by a general election under international supervision for South Vietnam. The PPA is supported by the two following important documents (2) and (3).

2. The International Treaty 1973 to ensure the implementation of the PPA was signed on March 2, 1973 under the chairmanship of the Secretary-General of the United Nations between nine arbitration countries and three Vietnamese parties to allow re-convening of international conferences in case the PPA and/or the integrity of the Vietnam’s is violated. The signatories also agreed to respect the territory of Vietnam, including the Southeast Asian Sea.

3. The US Public Law 93-559 was issued by the United States Congress on September 30, 1974. Chapter 34, Article 4 of this act is related to Vietnam. Article 4: Reconvening the international conference to fully implement the terms signed on January 27, 1973 for all conflicting factions in Vietnam.

Please help the Vietnamese American voters, and also, the benefit of the United States by raising this issue and calling an international meeting follow up with The International Treaty March 2, 1973.

Thank you very much for your attention and your public service,

(Tran Long and The Goodwill Brother Group at San Jose,)
Address: (xxxx, San Jose, CAxxxxx)
Email: (tranlong001@yahoo.com)
Phone: (408-515-2797).

+++++++++++++++++

Lược dịch:

Kính gửi Dân biểu Ro Khanna,

Trung Cộng đã xâm chiếm biển Đông Nam Á, chiếm con đường biển quan trọng trong khu vực. Hoa Kỳ không có biển cũng không có đảo trong khu vực đó. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng ba tài liệu liên quan sau đây cho Thỏa thuận hòa bình Paris năm 1973 để ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung cộng:

1. Hiệp định hòa bình Paris năm 1973 (PPA) được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 để mang lại hòa bình cho Việt Nam bằng một cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế đối với miền Nam Việt Nam. PPA được hỗ trợ bởi hai tài liệu quan trọng sau (2) và (3).

2. Hiệp ước quốc tế năm 1973 nhằm đảm bảo việc thực thi PPA được ký kết vào ngày 2 tháng 3 năm 1973 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Liên hợp quốc giữa chín quốc gia trọng tài và ba bên Việt Nam cho phép triệu tập lại các hội nghị quốc tế trong trường hợp PPA và / hoặc tính toàn vẹn của Việt Nam bị vi phạm. Các bên ký kết cũng đồng ý tôn trọng lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả Biển Đông Nam Á.

3. Luật công 93-559 của Hoa Kỳ được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 1974. Chương 34, Điều 4 của đạo luật này có liên quan đến Việt Nam. Điều 4: Tái lập hội nghị quốc tế để thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký ngày 27/1/1973 cho tất cả các phe phái xung đột ở Việt Nam.

Xin hãy giúp đỡ cử tri người Mỹ gốc Việt, và cũng, lợi ích của Hoa Kỳ bằng cách nêu vấn đề này và gọi một cuộc họp quốc tế theo dõi Hiệp ước Quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973.

Cảm ơn ông rất nhiều về sự quan tâm và sự phục vụ công cộng của ông,,

(Trần Long và Nhóm Anh Em Thiện Chí tại San Jose,)
Địa chỉ: (xxxx, San Jose, CAxxxxx)
Email: (tranlong001@yahoo.com)

++++++++++++++++++

Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam

(Paris, 27 January 1973)

The Parties participating in the Paris Conference on Vietnam,
With a view to ending the war and restoring peace in Vietnam on the basis of respect for the Vietnamese people’s fundamental national rights and the South Vietnamese people’s right to self-determination, and to contributing to the consolidation of peace in Asia and the world, Have agreed on the following provisions and undertake to respect and to implement them:

Chapter I
The Vietnamese People’s Fundamental National Rights

Article 1

The United States and all other countries respect the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Vietnam as recognized by the 1954 Geneva Agreements on Vietnam.

Chapter II
Cessation of Hostilities — Withdrawal of Troops

Article 2

A cease-fire shall be observed throughout South Vietnam as of 2400 hours G.M.T., on January 27, 1973.

At the same hour, the United States will stop all its military activities against the territory of the Democratic Republic of Vietnam by ground, air and naval forces, wherever they may be based, and end the mining of the territorial waters, ports, harbors, and waterways of the Democratic Republic of Vietnam. The United States will remove, permanently deactivate or destroy all the mines in the territorial waters, ports, harbors, and waterways of North Vietnam as soon as this Agreement goes into effect.

The complete cessation of hostilities mentioned in this Article shall be durable and without limit of time.

Article 3

The parties undertake to maintain the cease-fire and to ensure a lasting and stable peace. As soon as the cease-fire goes into effect:

(a) The United States forces and those of the other foreign countries allied with the United States and the Republic of Vietnam shall remain in place pending the implementation of the plan of troop withdrawal. The Four-Party Joint Military Commission described in Article 16 shall determine the modalities.

(b) The armed forces of the two South Vietnamese parties shall remain in place. The Two-Party Joint Military Commission described in Article 17 shall determine the areas controlled by each party and the modalities of stationing.

(c) The regular forces of all services and arms and the irregular forces of the parties in South Vietnam shall stop all offensive activities against each other and shall strictly abide by the following stipulations:

— All acts of force on the ground, in the air, and on the sea shall be prohibited;

— All hostile acts, terrorism and reprisals by both sides will be banned.

Article 4

The United States will not continue its military involvement or intervene in the internal affairs of South Vietnam.

Article 5

Within sixty days of the signing of this Agreement, there will be a total withdrawal from South Vietnam of troops, military advisers, and military personnel, including technical military personnel and military personnel associated with the pacification program, armaments, munitions, and war material of the United States and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a).

Advisers from the abovementioned countries to all paramilitary organizations and the police force will also be withdrawn within the
same period of time.

Article 6

The dismantlement of all military bases in South Vietnam of the United States and of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a) shall be completed within sixty days of the signing of this Agreement.

Article 7

From the enforcement of the cease-fire to the formation of the government provided for in Articles 9 (b) and 14 of this Agreement, the two South Vietnamese parties shall not accept the introduction of troops, military advisers, and military personnel including technical military personnel, armaments, munitions, and war material into South Vietnam.

The two South Vietnamese parties shall be permitted to make periodic replacement of armaments, munitions and war material which have been destroyed, damaged, worn out or used up after the cease-fire, on the basis of piece-for-piece, of the same characteristics and properties, under the supervision of the Joint Military Commission of the two South Vietnamese parties and of the International Commission of Control and Supervision.

Chapter III

The Return of Captured Military Personnel and Foreign Civilians, and Captured and Detained Vietnamese Civilian Personnel

Article 8

(a) The return of captured military personnel and foreign civilians of the parties shall be carried out simultaneously with and completed not later than the same day as the troop withdrawal mentioned in Article 5. The parties shall exchange complete lists of the above-mentioned captured military personnel and foreign civilians on the day of the signing of this Agreement.

(b) The parties shall help each other to get information about those military personnel and foreign civilians of the parties missing in action, to determine the location and take care of the graves of the dead so as to facilitate the exhumation and repatriation of the remains, and to take any such other measures as may be required to get information about those still considered missing in action.

(c) The question of the return of Vietnamese civilian personnel captured and detained in South Vietnam will be resolved by the two South Vietnamese parties on the basis of the principles of Article 21 (b) of the Agreement on the Cessation of Hostilities in Vietnam of July 20, 1954. The two South Vietnamese parties will do so in a spirit of national reconciliation and concord, with a view to ending hatred and enmity, in order to ease suffering and to reunite families. The two South Vietnamese parties will do their utmost to resolve this question within ninety days after the cease-fire comes into effect.

Chapter IV

The Exercise of the South Vietnamese People’s Right to Self-determination

Article 9

The Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Vietnam undertake to respect the following principles for the exercise of the South Vietnamese people’s right to self-determination:

(a) The South Vietnamese people’s right to self-determination is sacred, inalienable, and shall be respected by all countries.

(b) The South Vietnamese people shall decide themselves the political future of South Vietnam through genuinely free and democratic general elections under international supervision.

(c) Foreign countries shall not impose any political tendency or personality on the South Vietnamese people.

Article 10

The two South Vietnamese parties undertake to respect the cease-fire and maintain peace in South Vietnam, settle all matters of contention through negotiations, and avoid all armed conflict.

Article 11

Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties will:

— achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity, prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals or organizations that have collaborated with one side or the other;

— ensure the democratic liberties of the people: personal freedom, freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief, freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to property ownership, and right to free enterprise.

Article 12

(a) Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties shall hold consultations in a spirit of national reconciliation and concord, mutual respect, and mutual non-elimination to set up a National Council of National Reconciliation and Concord of three equal segments. The Council shall operate on the principle of unanimity. After the National Council of National Reconciliation and Concord has assumed its functions, the two South Vietnamese parties will consult about the formation of councils at lower levels. The two South Vietnamese parties shall sign an agreement on the internal matters of South Vietnam as soon as possible and do their utmost to accomplish this within ninety days after the cease-fire comes into effect, in keeping with the South Vietnamese people’s aspirations for peace, independence and democracy.

(b) The National Council of National Reconciliation and Concord shall have the task of promoting the two South Vietnamese parties’ implementation of this Agreement, achievement of national reconciliation and concord and ensurance of democratic liberties. The National Council of National Reconciliation and Concord will organize the free and democratic general elections provided for in Article 9 (b) and decide the procedures and modalities of these general elections. The institutions for which the general elections are to be held will be agreed upon through consultations between the two South Vietnamese parties. The National Council of National Reconciliation and Concord will also decide the procedures and modalities of such local elections as the two South Vietnamese parties agree upon.

Article 13

The question of Vietnamese armed forces in South Vietnam shall be settled by the two South Vietnameseparties in a spirit of national reconciliation and concord, equality and mutual respect, without foreign interference, in accordance with the postwar situation. Among the questions to be discussed by the two South Vietnamese parties are steps to reduce their military effectives and to demobilize the troops being reduced. The two South Vietnamese parties will accomplish this as soon as possible.

Article 14

South Vietnam will pursue a foreign policy of peace and independence. It will be prepared to establish relations with all countries irrespective of their political and social systems on the basis of mutual respect for independence and sovereignty and accept economic and technical aid from any country with no political conditions attached. The acceptance of military aid by South Vietnam in the future shall come under the authority of the government set up after the general elections in South Vietnam provided for in Article 9 (b).

Chapter V

The Reunification of Vietnam and the Relationship Between North and South Vietnam

Article 15

The reunification of Vietnam shall be carried out step by step through peaceful means on the basis of discussions and agreements between North and South Vietnam, without coercion or annexation by either party, and without foreign interference. The time for reunification will be agreed upon by North and South Vietnam.

Pending reunification:

(a) The military demarcation line between the two zones at the 17th parallel is only provisional and not a political or territorial boundary, as provided for in paragraph 6 of the Final Declaration of the 1954 Geneva Conference.

(b) North and South Vietnam shall respect the Demilitarized Zone on either side of the Provisional Military Demarcation Line.

(c) North and South Vietnam shall promptly start negotiations with a view to reestablishing normal relations in various fields. Among the questions to be negotiated are the modalities of civilian movement across the Provisional Military Demarcation Line.

(d) North and South Vietnam shall not join any military alliance or military bloc and shall not allow foreign powers to maintain military bases, troops, military advisers, and military personnel on their respective territories, as stipulated in the 1954 Geneva Agreements on Vietnam.

Chapter VI

The Joint Military Commissions, the International Commission of Control and Supervision, the International Conference

Article 16

(a) The Parties participating in the Paris Conference on Vietnam shall immediately designate representatives to form a Four-Party Joint Military Commission with the task of ensuring joint action by the parties in implementing the following provisions of this Agreement:

— The first paragraph of Article 2, regarding the enforcement of the cease-fire throughout South Vietnam;
— Article 3 (a), regarding the cease-fire by U.S. forces and those of the other foreign countries referred to in that Article;
— Article 3 (c), regarding the cease-fire between all parties in South Vietnam;
— Article 5, regarding the withdrawal from South Vietnam of U.S. troops and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a);
— Article 6, regarding the dismantlement of military bases in South Vietnam of the United States and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a);
— Article 8 (a), regarding the return of captured military personnel and foreign civilians of the parties;
— Article 8 (b), regarding the mutual assistance of the parties in getting information about those military personnel and foreign civilians of the parties missing in action.
(b) The Four-Party Joint Military Commission shall operate in accordance with the principle of consultations and unanimity. Disagreements shall be referred to the International Commission of Control and Supervision.
(c) The Four-Party Joint Military Commission shall begin operating immediately after the signing of this Agreement and end its activities in sixty days, after the completion of the withdrawal of U.S. troops and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a) and the completion of the return of captured military personnel and foreign civilians of the parties.
(d) The four parties shall agree immediately on the organization, the working procedure, means of activity, and expenditures of the Four-Party Joint Military Commission.

Article 17

(a) The two South Vietnamese parties shall immediately designate representatives to form a Two-Party Joint Military Commission with the task of ensuring joint action by the two South Vietnamese parties in implementing the following provisions of this Agreement:
— The first paragraph of Article 2, regarding the enforcement of the cease-fire throughout South Vietnam, when the Four-Party Joint Military Commission has ended its activities;
— Article 3 (b), regarding the cease-fire between the two South Vietnamese parties;
— Article 3 (c), regarding the cease-fire between all parties in South Vietnam, when the Four-Party Joint Military Commission has ended its activities;
— Article 7, regarding the prohibition of the introduction of troops into South Vietnam and all other provisions of this Article;
— Article 8 (c), regarding the question of the return of Vietnamese civilian personnel captured and detained in South Vietnam;
— Article 13, regarding the reduction of the military effectives of the two South Vietnamese parties and the demobilization of the troops being reduced.
(b) Disagreements shall be referred to the International Commission of Control and Supervision.
(c) After the signing of this Agreement, the Two-Party Joint Military Commission shall agree immediately on the measures and organization aimed at enforcing the cease-fire and preserving peace in South Vietnam.

Article 18

(a) After the signing of this Agreement, an International Commission of Control and Supervision shall be established immediately.
(b) Until the International Conference provided for in Article 19 makes definitive arrangements, the International Commission of Control and Supervision will report to the four parties on matters concerning the control and supervision of the implementation of the following provisions of this Agreement:
— The first paragraph of Article 2, regarding the enforcement of the cease-fire throughout South Vietnam;
— Article 3 (a), regarding the cease-fire by U.S. forces and those of the other foreign countries referred to in that Article;
— Article 3 (c), regarding the cease-fire between all the parties in South Vietnam;
— Article 5, regarding the withdrawal from Vietnam of U.S. troops and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a);
— Article 6, regarding the dismantlement of military bases in South Vietnam of the United States and those of the other foreign countries mentioned in Article 3 (a);
— Article 8 (a), regarding the return of captured military personnel and foreign civilians of the parties.
The International Commission of Control and Supervision shall form control teams for carrying out its tasks.

The four parties shall agree immediately on the location and operation of these teams. The parties will facilitate their operation.

(c) Until the International Conference makes definitive arrangements, the International Commission of Control and Supervision will report to the two South Vietnamese parties on matters concerning the control and supervision of the implementation of the following provisions of this Agreement:
— The first paragraph of Article 2, regarding the enforcement of the cease-fire throughout South Vietnam, when the Four-Party Joint Military Commission has ended its activities;
— Article 3 (b), regarding the cease-fire between the two South Vietnamese parties;
— Article 3 (c), regarding the cease-fire between all parties in South Vietnam, when the Four-Party Joint Military Commission has ended its activities;
— Article 7, regarding the prohibition of the introduction of troops into South Vietnam and all other provisions of this Article;
— Article 8 (c), regarding the question of the return of Vietnamese civilian personnel captured and detained in South Vietnam;
— Article 9 (b), regarding the free and democratic general elections in South Vietnam;
— Article 13, regarding the reduction of the military effectives of the two South Vietnamese parties and the demobilization of the troops being reduced.
The International Commission of Control and Supervision shall form control teams for carrying out its tasks.
The two South Vietnamese parties shall agree immediately on the location and operation of these teams. The two South Vietnamese parties will facilitate their operation.

(d) The International Commission of Control and Supervision shall be composed of representatives of four countries: Canada, Hungary, Indonesia and Poland. The chairmanship of this Commission will rotate among the members for specific periods to be determined by the Commission.

(e) The International Commission of Control and Supervision shall carry out its tasks in accordance with the principle of respect for the sovereignty of South Vietnam.
(f) The International Commission of Control and Supervision shall operate in accordance with the principle of consultations and unanimity.

(g) The International Commission of Control and Supervision shall begin operating when a cease-fire comes into force in Vietnam. As regards the provisions in Article 18 (b) concerning the four parties, the International Commission of Control and Supervision shall end its activities when the Commission’s tasks of control and supervision regarding these provisions have been fulfilled. As regards the provisions in Article 18 (c) concerning the two South Vietnamese parties, the International Commission of Control and Supervision shall end its activities on the request of the government formed after the general elections in South Vietnam provided for in Article 9 (b).

(h) The four parties shall agree immediately on the organization, means of activity, and expenditures of the International Commission of Control and Supervision. The relationship between the International Commission and the International Conference will be agreed upon by the International Commission and the International Conference.

Article 19

The parties agree on the convening of an International Conference within thirty days of the signing of this Agreement to acknowledge the signed agreements; to guarantee the ending of the war, the maintenance of peace in Vietnam, the respect of the Vietnamese people’s fundamental national rights, and the South Vietnamese people’s right to self-determination; and to contribute to and guarantee peace in Indochina.

The United States and the Democratic Republic of Vietnam, on behalf of the parties participating in the Paris Conference on Vietnam, will propose to the following parties that they participate in this International Conference: the People’s Republic of China, the Republic of France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, the four countries of the International Commission of Control and Supervision, and the Secretary General of the United Nations, together with the parties participating in the Paris Conference on Vietnam.

Chapter VII

Regarding Cambodia and Laos

Article 20

(a) The parties participating in the Paris Conference on Vietnam shall strictly respect the 1954 Geneva Agreements on Cambodia and the 1962 Geneva Agreements on Laos, which recognized the Cambodian and the Lao peoples’ fundamental national rights, i.e., the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of these countries. The parties shall respect the neutrality of Cambodia and Laos.

The parties participating in the Paris Conference on Vietnam undertake to refrain from using the territory ofCambodia and the territory of Laos to encroach on the sovereignty and security of one another and of other countries.

(b) Foreign countries shall put an end to all military activities in Cambodia and Laos, totally withdraw from and refrain from reintroducing into these two countries troops, military advisers and military personnel, armaments, munitions and war material.

(c) The internal affairs of Cambodia and Laos shall be settled by the people of each of these countries without foreign interference.

(d) The problems existing between the Indochinese countries shall be settled by the Indochinese parties on the basis of respect for each other’s independence, sovereignty, and territorial integrity, and non-interference in each other’s internal affairs.

Chapter VIII

The Relationship Between the United States and the Democratic Republic of Vietnam

Article 21

The United States anticipates that this Agreement will usher in an era of reconciliation with the Democratic Republic of Vietnam as with all the peoples of Indochina. In pursuance of its traditional policy, the United States will contribute to healing the wounds of war and to postwar reconstruction of the Democratic Republic of Vietnam and throughout Indochina.

Article 22

The ending of the war, the restoration of peace in Vietnam, and the strict implementation of this Agreement will create conditions for establishing a new, equal and mutually beneficial relationship between the United States and the Democratic Republic of Vietnam on the basis of respect for each other’s independence and sovereignty, and non-interference in each other’s internal affairs. At the same time this will ensure stable peace in Vietnam and contribute to the preservation of lasting peace in Indochina and Southeast Asia.

Chapter IX

Other Provisions

Article 23

This Agreement shall enter into force upon signature by plenipotentiary representatives of the parties participating in the Paris Conference on Vietnam. All the parties concerned shall strictly implement this Agreement and its Protocols.

Done in Paris this twenty-seventh day of January, One Thousand Nine Hundred and Seventy-Three, in Vietnamese and English. The Vietnamese and English texts are official and equally authentic.

For the Government of the United States of America
William P. Rogers
Secretary of State

For the Government of the Republic of Vietnam
Tran Van Lam
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Democratic Republic of Vietnam
Nguyen Duy Trinh
Minister for Foreign Affairs

For the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam
Nguyen Thi Binh
Minister for Foreign Affairs

+++++++++++++++++++++

ACT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAM

March 2nd, 1973.

The Government of Canada;
The Government of the People's Republic of China;
The Government of the United States of America;
The Government of the French Republic;
The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam;
The Government of the Hungarian People's Republic;
The Government of the Republic of Indonesia;
The Government of the Polish People's Republic;
The Government of the Democratic Republic of Vietnam;
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
The Government of the Republic of Vietnam, and
The Government of the Union of Soviet Socialist Republics;
in the presence of the Secretary General of the United Nations:

With a view to acknowledging the signed agreements guaranteeing the ending of the war, the maintenance of peace in Vietnam, the respect of the Vietnamese people's fundamental national rights, and the South Vietnamese people's right to self‐determination, and contributing to and guaranteeing peace in Indochina;

Have agreed on the following provisions, and undertake to respect and implement them:

Article 1

The parties to this act solemnly acknowledge, express their approval of and support the Paris agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam signed in Paris on Jan. 27, 1973, and the four protocols to the agreement signed on the same date (hereinafter referred to respectively as the agreement and the protocols).

Article 2

The agreement responds to the aspirations and fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam, to the right of the South Vietnamese people to self‐determination, and to the earnest desire for peace shared by all countries in the world. The agreement constitutes a major contribution to peace, self‐determination, national independence and the improvement of relations among countries. The agreement and the protocols should be strictly respected and scrupulously unplemented.

Article 3

The parties to this act solemnly acknowledge the commitments by the parties to the agreement and the protocols to strictly respect and scrupulously implement the agreement and the protocols.

Article 4

The parties to this act solemnly recognize and strictly respect the fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam, as well as the right of the South Vietnamese people to self‐determination. The parties to this act shall strictly respect the agreement and the protocbls by refraining from any action at variance with their provisions.

Article 5

For the sake of a durable peace in Vietnam, the parties to this act call on all countries to strictly respect the fundamental national rights of the Vietnamese people, i.e., the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam and the right of the South Vietnamese people to self‐determination and to strictly respect the agreement and the protocols by refraining from any action at variance with their provisions.

Article 6

(A) The four parties to the agreement or the two South Vietnamese parties may, either individually or through joint action, inform the other parties to this act about the implementation of the agreement and the protocols. Since the reports and views submitted by the International Commission of Control and Supervision' concerning the control and supervision of the implementation of those provisions of the agreement and the protocols which are within the tasks of the commission will be sent to either the four parties signatory to the agreement or to the two South Vietnamese parties, those parties shall be responsible, either individually or through joint action, for forwarding them promptly to the other parties to this act.

(B) The four parties to the agreement or the two South Vietnamese parties shall also, either individually or through joint action, forward this information arid these reports and views to the other participant in the international conference on Vietnam for his information.

Article 7

(A) In the event of a violation of the agreement or the protocols which threatens the peace, the independence, sovereignty, unity or territorial integrity of Vietnam, or the right of the South Vietnamese people to self‐determination, the parties signatory to the agreement and the protocols shall, either individually or jointly, consult with the other parties to this act with a view to determining necessary remedial measures.

(B) The international conference on Vietnam shall be reconvened upon a joint request by the Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Vietnam on behalf of the parties signatory to the agreement or upon a request by six or more of the parties to this act.

Article 8

With a view to contributing to and guaranteeing peace in Indochina, the parties to this act acknowledge the commitment of the parties to the agreement to respect the independence, sovereignty, unity, territorial integrity, and neutrality of Cambodia and Laos as stipulated in the agreement, agree also to respect them and to refrain from any action at variance with them, and call on other countries to do the same.

Article 9

This act shall enter into force upon signature by plenipotentiary representatives of all 12 parties and shall be strictly implemented by all the parties. Signature of this act does not constitute recognition of any party in any case in which it has not previously been accorded.

Done in 12 copies in Paris this 2d day of March, 1973, in English, French, Russian, Vietnamese and Chinese. All texts are equally authentic.

for the Government of the United States of America, the Secretary of State,
WILLIAM P. ROGERS

for the Government of the French Republic, the Minister for Foreign Affairs,
MAURICE SCHUMANN

for the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,
NGUYEN THI BINH

for the Government of the Hungarian People's Republic, Minister of Foreign Affairs,
JANOS PETER

for the Government of the Republic of Indonesia, the Minister for Foreign Affairs.
ADAM MALIK

for the Government of the Polish People's Republic, the Minister for Foreign Affairs.
STEFAN OLSZOWSKI

for the Government of the Democratic Republic of Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,
NGUYEN DUY TRINH

for the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.
ALEC DOUGLAS‐ROME

for the Government of the Republic of Vietnam, the Minister for Foreign Affairs,
TRAN VAN LAM

for the Government of the Union of Soviet Socialist Republics, the Minister for Foreign Affairs.
ANDREI A. GROMYKO

for the Government of Canada, the Secretary of State for External Affairs.
MITCHELL SHARP

for the Government of the People's Republic of China, the Minister for Foreign Affairs.
CHI PENG‐FEI

+++++++++++++++++++++

US Public Law 93-559, Section 34 part 4.

USPublicLaw93559

USPublicLaw93559


Tran Long and The Goodwill Brother Group at San Jose

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us