tittle


paper

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Rất Nhiều Ảnh về NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA - BIÊN HÒA, VIỆT NAM


NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA - BIÊN HÒA, VIỆT NAM

Kính mời quý đọc giả xem lại những hình ảnh về Nghĩa trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Tượng Tiếc Thương - Hướng Tây

Viếng Đài Tử Sĩ QL-VNCH
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/ANI/DenCay_Sang.gifhttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/ANI/DenCay_Sang.gifhttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/ANI/DenCay_Sang.gif

Tượng Tiếc Thương - Hướng Đông

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_000_KhongAnh_0582x367.jpg
Không ảnh Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa, Việt Nam trước năm 1975
(bạn bấm vào ngay giữa tấm không ảnh này để xem chi tiết)

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_004_TT.jpg

Tượng "Thương Tiếc" trước cổng vào Nghĩa Trang

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_005.jpg

Đồi Tử Sĩhttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_007.jpg

Đường vào Nghĩa Tranghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_009.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_010.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_012.jpg

Đền Tử Sĩ QL-VNCHhttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_014_TT.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_016_TT.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_019_TT.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_021_TT.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_024_TT.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_025.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_026.jpg

Cổng Tam Quan và Đền Tử Sĩ từ xa

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_027.jpg

Cổng Tam Quan và Đền Tử Sĩ gần

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_028.jpg

Đền Tử Sĩ

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_029.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_030.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_031.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_034.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_038.jpg

Người Lính VNCH trước Đền Tử Sĩ

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_039.jpg

... và người yêu của Lính luôn đồng hành và tươi đẹp trong mọi tình huống!

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_040.jpg\

Đây - Giờ chia ly với Tử Sĩ...

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_041a.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_041b.jpg

Nghi thức mặc niệm...

... Luôn luôn là một bó hương trầm nghi ngút cho người

Tử Sĩ QL-VNCH VỊ QUỐC VONG THÂN


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_043_MeKhocCon.jpg

Đây - Giây pút đau buồn & thảm sầu nhất trong đời của một người mẹ Việt Nam

con yêu rũ chiến bào nơi sa trường!!!


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_044.jpg

Những nấm mộ còn mới hôm nào...


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_049_MCS.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/Linh/ChanDungCSVNCH_234x311.jpg

Chân dung Người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_050.jpg

Đền Tử Sĩ QL-VNCH

Đường vào nơi "an nghỉ ngàn thu" của các anh...

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_053.jpg

Cổng Tam Quan trước nơi "an nghỉ ngàn thu" của các anh...Nghĩa Dũng Đài

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_055_NDD.jpg

Nghĩa Dũng Đài nhìn từ xa, sau một khu mộ của các anh

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_056_KA_0579x387_DangXay.jpg

Không ảnh chụp lúc Nghĩa Trang Quân Đội VNCH đang được xây cất

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_057_TT_DangXay.jpg

Tượng "Thương Tiếc"chụp lúc đang được xây cấthttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_059_DCSTV.jpg

Nghĩa Dũng Đài nhìn từ xahttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_060_HN.jpg

Một số ngôi mộ của các Tử Sĩ QL-VNCH may mắn có thân nhân chăm sóc hôm nay!


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_062_TTBiXoNga.jpg

Tượng "Thương Tiếc" đã bị địch quân CSBV xô ngã

khi miền Nam nước VNCH rơi vào tay CS

(Người Chiến sĩ QLVNCH không bao giờ quên hình ảnh này!)

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/ANI/GhachDitDiDong.gif

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA HÔM NAY

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH001_HN_CTQ.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH002_HN_NDD.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH003_HN_NDD.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH005_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH006_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH007_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH008_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH009_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH010_HN_LC1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH011_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH012_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH013_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH014_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH015_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH016_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH017_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH018_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH019_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH020_HN_LC2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH021_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH022_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH023_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH024_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH025_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH026_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH027_HN_B1.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH028_HN_B2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH029_HN_B2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH030_HN_B2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH031_HN_B2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH032_HN_B2.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH033_HN_B2.jpg


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH034_HN_B2.jpg


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH035_HN_MCSVD001.jpg
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH036_HN_MCSVD002.jpg
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH037_HN_MCSVD003.jpg
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH038_HN_MCSVD004.jpg
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH039_HN_I4.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH040_HN_I4.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH041_HN_I5.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH042_HN_I5.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH043_HN_B3.jpg

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH044_HN_B3.jpg

 

Nghĩa Trang Quân Đội

Viet Nam History - Part 1

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.uspaper