Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo


Kính mời quý vị dùng quyển Việt Sử Bằng Tranh để hướng dẫn các em nhỏ học sử Việt. Quyển sách được nhóm Vietlist.US biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh với nhiều hình ảnh sống động do họa sĩ Vi Vi minh họa.

Trang Chính Vietlist.us - Home Page

Viet Nam History - Introduction

Viet Nam History:

Thông báo: Chúng tôi xin trân trọng thông báo: Quyển Việt sử Bằng tranh đang được hiệu đính lại cho đầy đủ hơn, nên phần tiếng Việt và tiếng Anh có thể có nhiều chỗ không tương ứng với nhau. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị !

--------o0o--------

--------o0o--------

Lịch Sử Việt Nam - phần 7
VietSu

61. Năm 1533, nhà Lê mất ngôi: Nhà Lê làm vua được 100 năm, trải qua 10 đời vua và có những lúc cường thịnh. Các ông vua sau nầy yếu kém, truyền đến vua Lê Chiêu Tông thì bị Mạc Đặng Dung cướp ngôi.

Year 1533, the Le lost the throne: The Le dynasty ruled our country for 100 years till King Le Chieu Tong’s reign. Then Mac Dang Dung stole the throne.

VietSu

62. Chúa Trịnh: Nhà Mạc truyền ngôi đến Mạc Mậu Hợp thì bị Trịnh Tùng giết ở Thăng Long. Năm 1592, họ Trịnh xưng là chúa Trịnh đóng đô ở phía Bắc, chỉnh đốn quyền hành.

Lord Trinh: The Mac dynasty was installed to Mac Mau Hop then Trinh Tung killed him at Thang Long. In 1592, Mr. Trinh proclaimed himself as Lord Trinh who dwelt in the North to empowered himself.

VietSu

63. Trịnh Nguyễn phân tranh: Mặt khác, từ năm 1558 ông Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa lập nghiệp, đánh chiếm thêm đất của Chiêm Thành, xưng là chúa Nguyễn ở phương Nam. Chúa Nguyễn cho dân nghèo vào khai khẩn các vùng đất mới miền Nam. Từ đó nước Nam chia làm hai, lấy sông Gianh làm ranh giới.

Trinh - Nguyen conflict: Whereas, from 1558 Mr. Nguyen Hoang moved to Thanh Hoa to make his homeland. He fought with Chiem Thanh, took some of their land and proclaimed himself as Lord Nguyen of the South. Lord Nguyen allowed poor people to develop new lands in the South. That was the time when the Viet country was divided into two parts with Gianh River as the dividing line.

VietSu

64. Người Tây phương sang Việt Nam buôn bán: Giữa thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha, người Hòa Lan đến nước ta buôn bán. Sau đó người Anh, người Pháp cũng đến buôn bán với nước ta. Các giáo sĩ cũng bắt đầu vào truyền đạo Thiên chúa cho dân Nam.

Western people engaged in commerce with Vietnamese: In the middle of 16th century, Portugish and Holland people went over Viet Nam to do business. After that, English, French also came over to trade with our country. The missionaries also started to preach Catholicism to Vietnamese.

VietSu

65. Sự cấm đạo: Vì đạo Thiên chúa không thờ cúng ông bà, cha mẹ, khác với nền văn hóa cổ truyền Việt Nam, nên nhiều lần bị vua chúa cho là tà đạo, ngăn cấm. Khi Pháp bắt đầu tấn công Việt Nam, sự cấm đạo càng gay gắt, nhiều khi dẫn đến dùng cực hình, giết hại người vô tội.

Religion suppression: Since Catholicism did not worship ancestors and parents, which was different from the Vietnamese traditional culture, the kings believed that Catholicism was a heresy and then forbid Catholic preaching. When French started to attack Viet Nam, the religious suppression was very intense with many cases of torturing and killing innocent people.

VietSu

66. Chúa Nguyễn truyền đến đi Nguyễn Định Vương thì bị quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền. Lợi dụng cơ hội, chúa Trịnh Sâm sai đại tướng Hoàng Ngũ Phúc đem quân vào đánh miền Nam.

The Nguyen reign was installed to Nguyen Dinh Vuong, and then later Truong Phuc Loan controlled the government. Taking this advantage, Lord Trinh Sam ordered his general Hoang Ngu Phuc to lead troops over to attack the South.

VietSu

67. Tây Sơn dấy binh: Năm 1771, đất Tây Sơn có 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ khởi binh đánh lấy thành Qui Nhơn. Sau 3 anh em xin liên kết với chúa Trịnh rồi đem quân đánh chúa Nguyễn ở miền Nam. Cháu chúa Nguyễn là Nguyễn Ánh khởi binh đánh lại quân Tây Sơn. Nhưng sau quân Nguyễn Ánh thua to phải chạy ra Phú Quốc.

Tay Son revolution: Year 1771, there were 3 brothers Nguyen Nhac, Nguyen Lu and Nguyen Hue from Tay Son, who raised troops to seize Qui Nhon city. Later three brothers aligned with Lord Trinh to lead troops to attack and kill Lord Nguyen on the south. Lord Nguyen’s grandson was Nguyen Anh raised troops to counter-attack Tay Son army. Nguyen Anh’s army was defeated. Nguyen Anh had to retreat to Phu Quoc.

VietSu

68. Nguyễn Ánh cầu viện Pháp, Xiêm La: Nguyễn Ánh gởi hoàng tử Cảnh cho giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu cứu. Vì Pháp giúp quân và tàu chiến, Nguyễn Ánh phải dâng cửa Hội An và đảo Côn Sơn cho người Pháp. Ngoài ra, chúa Nguyễn còn xin cầu cứu nước Xiêm La (Thái Lan). Vua Xiêm cho 20 ngàn quân và 300 chiến thuyền sang giúp, cốt để tìm lợi ích về sau.

Nguyen Anh seeking for help from French and Thai Lan: Nguyen Anh entrusted prince Canh to Bishop Joseph Georges Pigneau de Behaine to go to France and ask for help. Since French helped Lord Nguyen with troops and warships, Nguyen Anh had to give Hoi An port and Con Lon island to French. Lord Nguyen also asked for help from Xiem La (Thailand). King Xiem La sent 20 thousand soldiers and 300 warships over to help, but actually for their later interest.

VietSu

69. Nguyễn Huệ phá quân Xiêm La: Quân Xiêm với 20 ngàn thủy quân tiến vào nước Nam. Nguyễn Huệ vào Gia định, nhử thủy quân Xiêm vào Mỷ tho rồi đánh một trận. Quân Xiêm đại bại tan tành, chỉ còn lại vài ngàn người phải chạy bộ về nước.

Nguyen Hue defeated Xiem La army (Thailand): Nguyen Hue advanced into Gia Dinh, lured Xiem navy to My Tho then defeated them. Xiem army was destroyed, only few thousand soldiers survived to run back their country.

VietSu

70. Năm 1786, họ Trịnh mất nghiệp Chúa: Họ Trịnh truyền ngôi đến thời Trịnh Khải thì suy yếu vì tranh giành quyền lợi. Nguyễn Huệ lấy cớ phù Lê diệt Trịnh đem quân đánh chiếm thành Thăng Long. Chúa Trịnh Khải tự tử chết. Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian. Vua Lê Hiển Tông phong cho Nguyễn Huệ làm Nguyên Soái Uy Quốc Công, và gả Ngọc Hân Công Chúa cho Nguyễn Huệ.

Year 1786, Trinh family lost their Lord’s authority: The authority of Trinh family, installed to Trinh Khai, was unstable due to their own competition for power. Nguyen Hue used “Supporting Le, eliminating Trinh” as the reason to lead troops to attack Thang Long capitol. Lord Trinh committed suicide. Nguyen Hue finished the Trinh kingdom and entered Thang Long citadel, banning soldiers from looting people. King Le Hien Tong bestowed Nguyen Hue as Marshal of the Imperial Kingdom, and married Ngoc Han Princess to Nguyen Hue.✔

Viet Nam History - Part 8

Viet Nam History - Part 6

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam

Trở Về Trang Gốc Vietlist.us