Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973:

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 (HĐP73) LÀ GÌ?

Tên gọi đầy đủ của văn kiện nầy là HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VÀ TÁI LẬP HOÀ BÌNH TẠI VIỆT NAM ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, Pháp quốc, bởi đại diện của 4 bên tham dự: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Cộng Hòa Miền Nam VN.

Để bảo đảm việc thi hành Hiệp định đó, một Hội nghị Quốc tế đó Tổng Thư Ký LHQ triệu tập cũng tại Paris, gồm 12 thành viên, đã ký kết một Định Ước Quốc tế về Việt Nam (Act of the International Conference on Vietnam) ngày 2 tháng 3 năm 1973. Mười hai bên ký kết gồm: 4 bên đã ký vào HĐ Paris, cọng 4 hội viên thường trực khác của Hội Đồng Bảo An LHQ (ANH, PHÁP, NGA, TC), cọng 4 thành viên của Ủy Ban Kiểm soát và Giám sát thi hành HĐP73 (Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi và Nam Dương). Định Ước nầy là một văn kiện cực kỳ quan trọng, vì nó bảo đảm việc Hiệp Định phải được thi hành, và cách thức xử lý các truờng hợp vi phạm HĐ, nếu xãy ra. Nếu không được kèm theo bởi Định Ước nầy thì HĐP73 chỉ là tờ giấy lộn, vô ích.

HĐP73 ĐEM LẠI ĐIỀU GÌ CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM?
Vì CS Bắc Việt dùng nhiều xảo thuật khi dịch ra tiếng Việt từ văn kiện bằng Anh ngữ của bản Hiệp định (AGREEMENT ON ENDING THE WAR AND RESTORING PEACE IN VIET-NAM) nên chúng tôi buộc lòng phải căn cứ trên bản tiếng Anh cho trung thực và chính xác.

Khái niệm “hòa giải hòa hợp” (HGHH) trong HĐP73 lấy từ Chương IV, Điều 11 của HĐP73 với nhóm chữ “NATIONAL RECONCILIATION AND CONCORD”.

RECONCILIATION = HÒA GIẢI = Dung hợp các lập trường chánh trị khác biệt, vốn là nguyên nhân gây ra xung đột, để chấp nhận một giải pháp/thể chế chính trị chung cho cả nước (NATIONAL). Sau cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ (Civil war: 1861-1865), hai miền Nam, Bắc của nước Mỹ thực hiện NATIONAL RECONCILIATION= "HÒA GIẢI QUỐC GIA", CHẤM DỨT TRANH CHẤP VỀ VẤN ĐỀ “NÔ LỆ”.
CONCORD = HÒA THUẬN = chấp nhận CHUNG SỐNG THUẬN HÒA VỚI NHAU NHƯ CON MỘT NHÀ, thay vì tiếp tục coi nhau như kẻ thù và chém giết lẫn nhau.

CÁC GIAI ĐOẠN
1. GIAI ĐOẠN 1: HÒA GIẢI GIỮA VNCH VÀ MTGPMN
Các biện pháp để hoà giải giữa VNCH và MTGPMN được dự liệu trong Chương IV của HĐ (từ Điều 9 đến Điều 14). Dưới đây chúng tôi chỉ dịch 3 Điều quan trọng nhứt 9, 10 và 11):
SỰ THỰC HÀNH QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM

Điều 9
Chánh phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Chánh phủ VNDCCH cam kết tôn trọng các nguyên tắc sau đây để thực hành quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam.
(a) Quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả hủy diệt, và sẽ phải được tất cả các nuớc tôn trọng.
(b) Nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ tự mình quyết định lấy tương lai chánh trị thông qua các cuộc tổng tuyển cử trung thực và tự do dưới sự giám sát của quốc tế.
(c) Các nước bên ngoài không được áp đặt bất kỳ khuynh hướng hay cá tính chánh trị nào lên nhân dân Nam Việt Nam.

Điều 10
Hai bên Miền Nam cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn và gìn giữ hòa bình tại Miền Nam và giải quyết mọi tranh chấp bằng cách thương thảo và tránh mọi xung đột võ trang.

Điều 11
Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên Miền Nam sẽ:
- Thực hiện hòa giải và hòa thuận dân tộc (HGHTDT).
- Chấm dứt thù hận, thù địch, cấm mọi hành động trả thù và kỳ thị đối với các cá nhân hoặc tổ chức đã cộng tác với bên nầy hoặc bên kia.
- Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chánh trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh.

Nguyên văn tiếng Anh:

THE EXERCISE OF THE SOUTH VIETNAMESE PEOPLE'S RIGHT TO SELF- DETERMINATION
Article 9
The Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Viet-Nam undertake to respect the following principles for the exercise of the South Vietnamese people's right to self-determination:
(a) The South Vietnamese people's right to self-determination is sacred, inalienable, and shall be respected by all countries.
(b) The South Vietnamese people shall decide themselves the political future of South Viet-Nam through genuinely free and democratic general elections under international supervision.
(c) Foreign countries shall not impose any political tendency or personality on the South Vietnamese people.
Article 10
The two South Vietnamese parties undertake to respect the cease- fire and maintain peace in South Viet-Nam, settle all matters of contention through negotiations, and avoid all armed conflict.
Article 11
Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties will:
- achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity, prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals or organizations that have collaborated with one side or the other;
- ensure the democratic liberties of the people: personal freedom, freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief, freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to property ownership, and right to free enterprise.
Article 12
(a) Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties shall hold consultations in a spirit of national reconciliation and concord, mutual respect, and mutual non-elimination to set up a National Council of National Reconciliation and Concord of three equal segments. The Council shall operate on the principle of unanimity, After the National Council of National Reconciliation and Concord has assumed its functions, the two South Vietnamese parties will consult about the formation of councils at lower levels. The two South Vietnamese parties shall sign an agreement on the internal matters of South Viet-Nam as soon as possible and do their utmost to accomplish this within ninety days after the cease-fire comes into effect, in keeping with the South Vietnamese people's aspirations for peace, independence and democracy.
(b) The National Council of National Reconciliation and Concord shall have the task of promoting the two South Vietnamese parties' implementation of this Agreement, achievement of national reconciliation and concord and ensurance of democratic liberties. The National Council of National Reconciliation and Concord will organize the free and democratic general elections provided for in Article 9 (b) and decide the procedures and modalities of these general elections. The institutions for which the general elections are to be held will be agreed upon through consultations between the two South Vietnamese parties. The National Council of National Reconciliation and Concord will also decide the procedures and modalities of such local elections as the two South Vietnamese parties agree upon.
Article 13
The question of Vietnamese armed forces in South Viet-Nam shall be settled by the two South Vietnamese parties in a spirit of national reconciliation and concord, equality and mutual respect, without foreign interference, in accordance with the postwar situation. Among the questions to be discussed by the two South Vietnamese parties are steps to reduce their military effectives and to demobilize the troops being reduced. The two South Vietnamese parties will accomplish this as soon as possible.

2. GIAI ĐOẠN 2: THỐNG NHẤT GIỮA HAI MIỀN NAM, BẮC VIỆT NAM
Các biện pháp để thực hiện THỐNG NHẤT TOÀN THỂ ĐẤT NƯỚC được dự liệu trong Chuơng V của HĐP73, (từ Điều 15 đến Điều 19):

SỰ THỐNG NHẤT VIỆT NAM VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NAM VÀ BẮC VIỆT NAM
Điều 15
Sự thống nhất Việt Nam sẽ đuợc thực hiện từng bước thông qua con đường hòa bình trên căn bản của các cuộc thảo luận và thỏa thuận giữa Nam và Bắc Việt Nam, mà không có sự uy hiếp hay thôn tính bởi bên nào cả, và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Thời điểm để thống nhất sẽ do Nam và Bắc Việt Nam đồng ý.
Trong thời gian chờ đợi thống nhất:
(a) Đuờng phân định ranh giới quân sự giữa hai vùng tại vỹ tuyến (VT) 17 chỉ là tạm thời và không phải là ranh giới chánh trị hay lãnh thổ, như đã được quy định tại Khoản 6 của Bản Tuyên bố cuối cùng của Hôi nghị Genève 1954.
(b) Nam và Bắc Việt Nam sẽ phải tôn trọng Vùng Phi Quân sự trên mỗi bên của Đuờng Phân Ranh Quân Sự Tạm Thời.
(c) Nam, và Bắc Việt Nam sẽ phải sớm bắt đầu các cuộc thương thảo nhằm tái lập các quan hệ bình thường trong các lãnh vực khác nhau.
Trong số những vấn đề cần thương thảo là cách thức để thuờng dân có thể qua lại Đường Phân Ranh Quân sự Tạm Thời.
(d) Nam và Bắc Việt Nam sẽ không được tham gia bất kỳ liên minh hay khối quân sự nào và không được cho phép các cường quốc bên ngoài có căn cứ, quân lính, cố vấn, nhân viên quân sự trên lãnh thổ của mỗi bên như đã được qui định trong Hiệp định Genève 1954 về Việt Nam.

Nguyên văn tiếng Anh:

THE REUNIFICATION OF VIET-NAM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN NORTH AND SOUTH VIET-NAM
Article 15
The reunification of Viet-Nam shall be carried out step by step through peaceful means on the basis of discussions and agreements between North and South Viet-Nam, without coercion or annexation by either party, and without foreign interference. The time for reunification will be agreed upon by North and South Viet-Nam-
Pending reunification:
(a) The military demarcation line between the two zones at the 17th parallel is only provisional and not a political or territorial boundary, as provided for in paragraph 6 of the Final Declaration of the 1954 Geneva Conference.
(b) North and South Viet-Nam shall respect the Demilitarized Zone on either side of the Provisional Military Demarcation Line.
(c) North and South Viet-Nam shall promptly start negotiations with a view to reestablishing-normal relations in various fields. Among the questions to be negotiated are the modalities of civilian movement across the Provisional Military Demarcation Line,
(d) North and South Viet-Nam shall not join any military alliance or military bloc and shall not allow foreign powers to maintain military bases, troops; military advisers, and military personnel on their respective territories, as stipulated in the 1954 Geneva Agreements on Viet-Nam.

CHÂN DUNG NƯỚC VIỆT THEO HĐP73

Sự phân tích tỉ mỉ nội dung của HĐP73 cho thấy:

Nếu HĐP73 được thực thi một cách đúng đắn thì Quốc gia Việt Nam và nhân dân Việt Nam phải được các quyền lợi như sau:

• QUỐC GIA: Độc lập (Independence), có Chủ quyền Quốc gia (National Sovereignty), được Thống nhứt (Unity), được Toàn vẹn lãnh thổ (Territorial Integrity).
Đó là đầy đủ những điều mà mỗi quốc gia độc lập cần có.

• DÂN TỘC: có được đầy đủ các tự do dân chủ (democratic liberties) như tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chánh trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh.

Đó là gần như đầy đủ tất cả các NHÂN QUYỀN (HUMAN RIGHTS) và DÂN QUYỀN (CIVIL RIGHTS) ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và Dân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Bản nầy được sao chép từ Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, kết quả của Cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789).

TÓM LẠI: Nếu HĐP73 được thực thi đúng đắn thì nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, có đầy đũ chủ quyền và toàn vẹn lảnh thổ. Dân tộc Việt với gần 100 triệu dân, được quy về một mối, đoàn kết chung quanh “chủ nghĩa DÂN TỘC”, chung vai bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm như hơn bốn ngàn năm trước, xây dựng lại Đất Nuớc, thực hiện một nền dân chủ hiện đại, trong đó mọi nguời dân được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc như mọi người dân khác trên thế giới, kể cả các nước Đông Âu vừa thoát khỏi gọng kềm của Đế quốc CS Liên xô (Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung GiaLợi, ...)

Nhưng ....

THỰC TẾ HÔM NAY CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM RA SAO, VÀ VÌ SAO?

Cái nguyên nhân chính mà Đất Nuớc và Dân tộc ta chưa hưởng một thể chế chánh trị như đã được ghi trong HĐP73 là vì các nguyên nhân sau đây:

• Chỉ chưa đày một năm sau khi ký tên vào HĐP73, CSTQ đã trắng trợn vi phạm HĐP73 qua việc cưỡng chiếm bằng vũ lực quần đảo (QĐ) Hoàng Sa của VNCH vào tháng 1, 1974. Sau đó CSTQ chiếm thêm nhiều đảo quan trọng khác trong QĐ Trường Sa của Việt Nam. Trong cuộc chiến biên giới năm 1979, CSTQ cũng cưỡng chiếm nhiều vùng lãnh thổ của VN dọc biên giới Việt -Trung. Gần đây, CSTQ còn đã tìm cách đặt các căn cứ quân sự tại Campuchia (Sihanoukville, Biên giới Việt-Miên), vi phạm trầm trọng HĐ Genève 1954 và HĐ Paris 1973.

• Theo gương CSTQ, bất chấp HĐP73, Điều 15 (b), CSVN đem hơn 10 Sư đoàn quân chánh quy, vượt VT17 đánh chiếm toàn bộ VNCH bằng vũ lực tháng 4 năm 1975,

• Tuân lệnh đế quốc CS LX, CSVN đem quân xâm lược Campuchia năm 1978, sau khi ký kết hiệp uớc quân sự với LX năm 1976, và cho LX đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh từ 1980 (?) đến năm 2000 (?), vi phạm Điều 15(d) của HĐP73.

• Sau khi chiếm được Miền Nam VN/VNCH, CSVN áp đặt lên toàn cõi Việt Nam một chế độ độc tài, độc đảng kiểu Nga cộng (Liên xô), Tàu cộng. ĐCSVN "độc quyền "dâng lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo cho Tàu cộng dưới nhiều hình thức. ĐCSVN "độc quyền" cướp đất, phá hủy, san bằng nhà cửa, đền, chùa, ... của nhân dân để “giao đất” cho các tập đoàn tư bản ngoại quốc hay tư bản đỏ tức các “nhóm lợi ích” của ĐCSVN. Chế độ CSVN ngày nay tàn ác, dã man gấp ngàn lần so với chế độ thuộc địa Pháp ngày xưa, vì trong thời thuộc địa, người dân còn được quyền tư hữu tài sản, còn làm chủ mảnh đất của mình; chùa, đền, nhà thờ không bị "cưỡng chế" tàn bạo như vụ Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng trong Nam, vụ Đồng Tâm, Đoàn V. Vương ngoài Bắc. Hàng chục triệu “dân oan” từ Nam đến Bắc mang “đơn khiếu nại, đòi đất, đòi nhà hàng chục năm mà không hề được trả lại một tấc đất!

• Với Điều 4 Hiến Pháp của ĐCSVN, ĐCSVN tự coi là “những bạo chúa thời phong kiến, là tập đoàn thống trị, biến gần 100 triệu nguòi dân thành những kẻ “bị trị”, những tên "nô lệ" ngay trên đất nước họ, bị tước sạch mọi quyền tự do dân chủ, và mọi quyền con người! Đến cả cái quyền YÊU NƯỚC, CHỐNG NGOẠI XÂM cũng bị tước đoạt nốt! Các chức vụ trong chánh quyền thì đều do bọn con ông cháu cha của đảng viên CS thao túng. Họ tha hồ ăn hối lộ, ức hiếp người dân. Cán bộ đảng viên CS sống trong các biệt phủ. Đại bộ phận nhân dân sống chui rúc trong các khu ổ chuột bẩn thỉu tại các khu đô thị.

TÓM LẠI: Gần 50 năm sau khi HĐP73 được ký kết và quốc tế bảo đảm, đất nước và nhân dân Việt Nam KHÔNG CÓ ĐƯỢC BẤT CỨ QUYỀN HẠN VÀ LỢI ÍCH NÀO MÀ HĐP73, LẼ RA, ĐÃ MANG ĐẾN CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM.

Cả 3 đảng Cộng Sản: Nga cộng (LX), Tàu cộng và Việt cộng đều hành xử giống nhau. Họ không hành xử như những nước văn minh, biết tự trọng. Họ trắng trợn chà đạp lên các hiệp ước mà họ đã ký kết trước mặt quốc tế. Họ chỉ biết dùng bạo lực, súng đạn để thôn tính các nước khác. Hành động ngang ngược của Tàu cộng đem súng đạn chiếm đoạt 90% vùng Trời và vùng Biển tại Biển Đông hiện nay với “Hình 9 đoạn”, khống chế toàn bộ các đường giao thông huyết mạch không vận và hải vận của thế giới hiện nay là giọt nước đang làm tràn ly!

Ngoài ra, cả thế giới còn đang làm sáng tỏ việc CÓ hay KHÔNG Đảng Cộng sản Trung quốc đã cả gan SỬ
DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC với ”virus Vũ Hán“ để gieo kinh hoàng và tàn phá khủng khiếp trên toàn cầu, kể cả nguy cơ hủy diệt nhân loại.

Không còn nghi ngờ:

NGUỒN GỐC CỦA MỌI THẢM HỌA CHO NHÂN LOẠI HÔM NAY, LÀ:
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN!

TỔNG THỐNG HOA KỲ, DONALD TRUMP, ĐANG LÃNH ĐẠO CUỘC “THÁNH CHIẾN” ĐỂ XÓA BỎ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÓ KHỎI ĐỊA CẦU, VÀ ĐẬP TAN MỘNG THÔN TÍNH THẾ GIỚI CỦA TÀU CỘNG.

HĐP73 VÀ ĐẢNG CS VIỆT NAM
Như đã thấy trên đây, ĐCSVN đã ký HĐP73 KHÔNG với thực tâm đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc, mà chỉ là một “thủ đoạn” để cho Hoa Kỳ rút quân khỏi VNCH và, sau đó xua quân thôn tính Miền Nam bằng vũ lực như đã xãy ra. Gần 50 năm qua, ĐCSVN không hề nhắc đến HĐP73. Trái lại, họ đã trắng trợn vi phạm Hiệp định đó bằng cách thôn tính Miền Nam bằng vũ lực, rồi che lấp và lừa bịp nhân dân VN bằng luận điệu "ĐCS CÓ CÔNG THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC”.

Thực tế, ĐCSVN đem quân chiếm Miền Nam là bởi TBT ĐCSVN, Lê Duẩn, tuân lệnh của Đế quốc CS Liên xô thời Brejnev để thôn tính toàn cõi Đông Dương, vì sau đó, ĐCSVN phải đem quân chiếm luôn Campuchia với xương máu của ... con dân Việt. Chính TBT Lê Duẩn đã thú nhận: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc”.
Rõ ràng: CÁI GỌI LÀ “THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC” CỦA ĐCSVN NĂM 1975 LÀ “TỘI” CHỨ KHÔNG PHẢI “CÔNG” ĐỐI VỚI DÂN TỘC VN! TỪ 1960 DẾN 1975, ĐCSVN ĐÃ PHUNG PHÍ 10 TRIỆU SINH MẠNG NGƯỜI VIỆT ĐỂ THÔN TÍNH MIỀN NAM VÀ CAMPUCHIA, NHẰM PHỤC VỤ QUYỀN LỢI CỦA ĐẾ QUỐC CỘNG SẢN DO LIÊN XÔ VÀ TRUNG CỘNG DẪN ĐẦU.

ĐCSVN PHẢI BIẾT NHỤC KHI NHÌN TẤM GƯƠNG CỦA DÂN TỘC ĐỨC! HỌ ĐÃ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC HỌ MÀ KHÔNG TỐN MỘT GIỌT MÁU! BỞI, HỌ ĐÃ BIẾT ĐẶT QUYỀN LỢI TỐI THƯỢNG CỦA DÂN TỘC HỌ, CỦA TỔ QUỐC HỌ LÊN TRÊN “QUYỀN LỢI CỦA ĐẾ QUỐC CS NGA-TÀU!”.

VÀ HỌ ĐÃ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ĐỂ BIẾN NƯỚC ĐỨC THÀNH MỘT QUỐC GIA HÙNG MẠNH, TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC THỰC SỰ.
TRONG KHI ĐÓ, ĐCSVN ĐÃ THỐNG NHẤT ĐẤT NUỚC ĐỂ DÂNG TRỌN NƯỚC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG! NHÂN DÂN THÌ AI CŨNG TÌM CÁCH BỎ NUỚC RA ĐI, ĐIỂN HÌNH LÀ 39 "ĐỒNG HƯƠNG CỦA BÁC HỒ" ĐÃ LIỀU CHẾT CÓNG TRONG THÙNG LẠNH ĐỂ LÉN CHUI VÀO NUỚC ANH TÌM KẾ SINH NHAI NĂM 2019!
HÃY TỰ HỎI: TẠI SAO CHÍNH NHỮNG ĐỒNG HƯƠNG CỦA ”BÁC HỒ“ LẠI LIỀU CHẾT TRỐN CHẠY CÁI “THIÊN ĐƯỜNG XHCN” MÀ “BÁC HỒ VĨ ĐẠI” ĐÃ TỐN 75 NĂM ĐỂ XÂY DỰNG VỚI MÁU XƯƠNG CỦA HƠN 10 TRIỆU CON DÂN VIỆT NAM?

CHIÊU BÀI “HÒA HỢP HÒA GIẢI” CỦA ĐCSVN

Trong những năm gần đây, ĐCSVN đã tung ra cái NQ36 của BCT/ĐCSVN để tuyên truyền chủ truơng gọi là HHHG dân tộc, xóa bỏ hận thù!
Cái chuyện rõ ràng vô lý là: nếu ĐCSVN thực sự muốn có HGHHDT thì ĐCSVN chỉ cần giở HĐP73 ra, đọc cho kỹ rồi thi hành thôi, đâu cần phải khua chiêng, đánh trống, hô hào inh ỏi! Mà cái Hiệp Định đó thì đã bị đảng CSVN cũng như các đảng CS Tàu Cộng và Nga cộng cho vào sọt rác rồi!

Kỳ thật thì điều mà ĐCSVN muốn làm là: kêu gọi những người Việt ở hải ngoại đem tiền của, tài năng về Việt Nam làm “tôi tớ“ phục vụ dưới sự sai khiến của đảng viên CS, ngồi mát ăn bát vàng thôi! Bởi, Điều 4 HP CS vẫn ghi rành rành: ĐCSVN TỰ DÀNH “ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO”. NẾU VỀ NƯỚC ĐỂ LÀM TÔI TỚ CHO ĐẢNG CS THÌ AI LẠI ĐI TỪ BỎ TỰ DO HẠNH PHÚC ĐANG CÓ Ở HẢI NGOẠI ĐỂ VỀ?? TRONG KHI ĐÓ THÌ NHIỀU NHÂN TÀI NHƯ GS. NGÔ BẢO CHÂU, VÀ CON CHÁU CỦA CÁC LÃNH ĐẠO CAO CẤP CSVN CÒN PHẢI CHẠY QUA ÂU MỸ ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG DỤNG. Nếu ĐCSVN trọng dụng nhân tài để phát triển đất nuớc thì tại sao ĐCSVN đã hủy hoại tài năng của mấy trăm ngàn chuyên viên của VNCH bằng cách đem đày ải họ, tiêu diệt họ trong các trại tù lao động khổ sai, hoặc bạc đ ãi họ tàn tệ đến nỗi họ phải trốn hết ra ngoại quốc?

KẾT LUẬN
CHỦ NGHĨA CS LÀ MỘT QUÁI THAI TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI. SAU 100 NĂM ĐEM SINH MẠNG CON NGƯỜI RA ĐỂ THÍ NGHIỆM, CHỦ NGHĨA CS ĐÃ GIÊT ĐI 100 TRIỆU MẠNG NGUỜI Ở ÂU CHÂU. RIÊNG TẠI VIỆT NAM, ĐCSVN ĐÃ GÂY CUỘC CHIẾN NAM-BẮC LÀM CHẾT HƠN 10 TRIỆU CON DÂN VÔ TỘI TỪ 1945 ĐẾN 1975. CUỐI CÙNG, THÀNH TRÌ CỦA CHỦ NGHĨA CS Ở NƯỚC NGA ĐÃ BỊ SỤP ĐỔ TAN HOANG. TƯỢNG LENIN TẠI THỦ ĐÔ MẠC TƯ KHOA ĐÃ BỊ NHÂN DÂN GIỰT SÂP VÀ ĐEM ĐẬP LÀM GẠCH VỤN! MÔ HÌNH KINH TẾ QUỐC DOANH MARXIST ĐÃ BỊ VỨT VÀO SỌT RÁC: CÁC NƯỚC CÒN MANG “NHÃN HIỆU CS” NHƯ TÀU CỘNG, VIỆT CỘNG CŨNG PHẢI CHẠY THEO MÔ HÌNH “KINH TẾ THỊ TRUỜNG” LÀ NỀN TẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

TT HOA KỲ DONALD TRUMP TUYÊN BỐ TRƯỚC DIỄN ĐÀN LHQ THÁNG 9 NĂM 2019: ”CHỦ NGHĨA XÃ HỘI /CS LÀ MỘT TAI HỌA CHO LOÀI NGUỜI. NÓ CHỈ LÀM CHO XÃ HỘI BẦN CÙNG, KHỐN KHỔ”.

CUỘC THÍ NGHỆM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI/CS TẠI VIỆT NAM ĐÃ HOÀN TOÀN THẤT BẠI VỀ TẤT CẢ MỌI PHƯƠNG DIỆN: CHÁNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI, VÀ ĐÃ GÂY NHŨNG TỔN THẤT VÔ CÙNG TO LỚN CHO DÂN TỘC VÀ ĐẤT NUỚC.

PHƯƠNG CÁCH HAY NHỨT HÔM NAY ĐỂ XÂY DỰNG VIỆT NAM THÀNH MỘT QUỐC GIA GIÀU MẠNH LÀ PHẢI ÁP DỤNG KHUÔN MẪU CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ THỰC SỰ CỦA DÂN, BỞI DÂN VÀ VÌ DÂN, TRÊN CĂN BẢN CỦA ĐỊNH LÝ: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA BÌNH ĐẲNG, TẠO HÓA BAN CHO HỌ NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ HỦY DIỆT: QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỰ DO VÀ QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC (là nền tảng của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ).

HẦU HẾT MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIÓI HIỆN NAY ĐỀU THEO MỘT CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ DỰA THEO KHUÔN MẪU ĐÓ: CÁC GƯƠNG THÀNH CÔNG GẦN VIỆT NAM NHỨT LÀ NAM HÀN (SO VỚI BẮC HÀN) VÀ ĐÀI LOAN (SO VỚI TÀU CỘNG), TÂY ĐỨC (SO VỚI ĐÔNG ĐỨC).

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 LÀ CƠ HỘI TỐT NHỨT ĐỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC MỘT THỂ CHẾ NHƯ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI TỐN MỘT GIỌT MÁU, NHƯ DÂN TỘC ĐỨC, THAY VÌ PHẢI ĐEM 10 TRIỆU SINH MẠNG NGƯỜI VIỆT, DÙNG SÚNG ĐẠN CỦA LIÊN XÔ, TÀU CỘNG ĐỂ ĐƯA ĐẤT NUỚC ĐẾN ĐẠI HỌA BỊ TÀU CỘNG THÔN TÍNH NHƯ HÔM NAY!!

NHƯNG, KHÔNG AI MANG “TỰ DO” ĐẾN BIẾU KHÔNG CHO CHÚNG TA (FREEDOM IS NEVER FREE!).
TRONG MỌI THỜI ĐẠI, Ở MỌI NƠI, MUỐN ĐƯỢC HƯỞNG TỰ DO, NGƯỜI DÂN PHẢI HI SINH XƯƠNG MÁU ĐỂ ĐẤU TRANH. NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐANG CÓ CƠ HÔI TỐT NHỨT ĐỂ LÀM VIỆC ĐÓ: BỎ LỠ CƠ HỘI HÔM NAY LÀ MỘT TRỌNG TỘI ĐỐI VỚI TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC!

Hải ngoại, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Lê Thành Nhân

(Posted by Hoang Lan)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us