tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

VIDEO EM HỌC VẦN - Phần 2
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

Em học vần bài 11-12.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.


Em học vần bài 13-14.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.


Em học vần bài 15-16.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.


Em học vần bài 17-18.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.


Em học vần bài 19-20.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.


Video Em học vần tiếng Việt - Phần 3

Video Em học vần tiếng Việt - Phần 1

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

David Luong San Diego, California - June 13, 2012, 1:11 am
Rất hoan hô Việtlist, một việc làm trong sáng và tối cần thiết cho dòng giống Việt\"tiếng Việt còn, ngừơi Việt còn, và quê hương sẽ dìu chân nhau bứơc, tồn tại mãi ngàn năm, thì sá gì mà sợ thằng xâm lăng?

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

  

----------o0o----------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


Visistors: 46000
bottom