Vietlist.Us VietList.US

Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covangVIDEO EM HỌC VẦN - Phần 1, bài 1-8.
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

Em học vần bài 1-8. Chương 1.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.

---------------o0o-----------------


VIDEO EM HỌC VẦN - Phần 2, bài 9-14. Chương 2.
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

Em học vần bài 9-14.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.

---------------o0o-----------------VIDEO EM HỌC VẦN - Phần 3, bài 15-18. Chương 3.
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

Em học vần bài 15-18.
Phần nầy chỉ nghe làm quen với các nhân vật trong sách.

"

---------------o0o-----------------


Video Em học vần tiếng Việt - Phần 2

Em học Tiếng Việt

Trang Vietlist.US

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

David Luong San Diego, California - June 13, 2012, 1:11 am
Rất hoan hô Việtlist, một việc làm trong sáng và tối cần thiết cho dòng giống Việt\"tiếng Việt còn, ngừơi Việt còn, và quê hương sẽ dìu chân nhau bứơc, tồn tại mãi ngàn năm, thì sá gì mà sợ thằng xâm lăng?

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

  

----------o0o----------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


Visistors: 63314
bottom