Search Vietlist.us
Search the Web

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Home Page Vietlist.us

TIN BUỒN, PHÂN ƯU - VIETLIST.US

Trang " Tin buồn" dùng đăng tải những mất mát, tin buồn của bạn đọc gởi về cho chúng tôi


-------oo0oo-----

 

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Anh PHÊRÔ

NGUYỄN VĂN CƠ

Sinh quán tại Kim Bảng, Phủ Lý, Hà Nam, tạ thế ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại California, hưởng thọ 81 tuổi.

Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CƠ. Kính chúc hương hồn của Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CƠ sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Trần Song Nguyên, hội BÐQ Bắc California.
Trần Quỳ, nhóm Cựu Quân Nhân, TK Quảng Trị.
Gđ Phát Kiên, hội TQLC Bắc California.
Ðặng Long, nhóm Phụng Sự CÐ Bắc California.
Ðoàn Văn Lập, tổ chức hoạt động ủng hộ QDV.
Ô/B Trần Chánh Tùy, hội Ðh Nha Trang-Khánh Hòa, Bắc Cali.
Trần Ðức Túc, hội CSQG Bắc California.
Nguyễn Văn Thâu, Bộ binh Thủ Ðức.
Nguyễn Hiền Hoàng Lan
Vũ Thủy Trần Long
 

AnhCo

TranThyVan

TranThyVan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Phu quân của chị Thiên Thanh:

Anh PHẠM VŨ MINH-DUY THOMAS,

đã tạ thế ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại Milpitas, California.


Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của chị Thiên Thanh. Kính chúc hương hồn của Anh PHẠM VŨ MINH-DUY THOMAS sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Anh Thâu,
Anh Cơ,
Trần Long,
Hoàng Lan,
và nhóm Vietlist.

AnhThienThanhThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Chị MARIA

NGUYỄN THANH LÝ

Sinh quán tại Qui Nhơn, tạ thế ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại California, hưởng thọ 60 tuổi.

Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của Chị MARIA NGUYỄN THANH LÝ. Kính chúc hương hồn của Chị MARIA NGUYỄN THANH LÝ sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Gia đình Ann Ðỗ,
Gia đình Kevin Trần,
Gia đình Hoàng Châu.

NguyenThanhLy

MORI

MORI

MORI

OngVoTuDan

BacDam

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Ông Hồ Văn Sinh

Chủ Tịch Uy Ban Lảnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa Foundation đã ra đi vào ngày thứ năm 2 tháng 9 vừa qua tại California, hưởng thọ 66 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh ông Hồ Văn Sinh sớm về nơi Cực Lạc.

Ls. Lâm Chấn Thọ Nhà báo Vi Anh, dân biểu VNCH
Bảo Tố Hoàng Lan
Trần Long Ts. Phạm Kim Long
 

 

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi đau buồn nhận được tin Anh Sui:

ông KIỀU HỒNG LỢI

pháp danh Quảng Duyên,

tạ thế ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Sui, bà quả phụ Thái Thi Bích và tang quyến. Nguyện cầu hương linh ông KIỀU HỒNG LỢI sớm về nơi Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

- Gia đình Ngô Thanh Hoàng, Mỹ Châu, Quang, Ngọc, Tâm, Thanh.
- Gia đình Ngô Thanh Nguyên, Yến Anh, Bé Phương, Bé Tin.

KieuHongLoi

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn: Hiền thê của Nhạc sĩ Hưng ca Triệu Phổ là

chị Nguyễn Thị Cẩm Loan

Pháp danh: Quảng Ân,

vừa qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 76 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng anh Triệu Phổ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh chị Nguyễn Thị Cẩm Loan sớm về nơi Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Lâm Chấn Thọ Lê Phi Ô
Bảo Tố Hoàng Lan
Trần Long
 

 

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Bà Kim Bên Wilson
(Chị Khúc Kim Bên)
 

an nghĩ trong nước Chúa ngày 6 tháng 7 năm 2021.

Chúng tôi là những người em của Anh Chi Tư Wilson tại đại học Berkeley, xin thành kính chia buồn cùng anh Tư Craig Wilson,
anh chị Khúc Minh Ðàng và gia quyến.

Nguyện xin Chúa an ủi anh Craig Wilson và
toàn thể quý quyến trong thời gia khó khăn nầy .

- Gia đình Nguyễn Hữu An, Mỹ Phúc, Lisa, Nathan, Benjamin.
- Gia đình Ngô Thanh Hoàng, Mỹ Châu, Quang, Ngọc, Tâm, Thanh.
- Gia đình Nguyễn Xuân Hải, Ngọc Tâm, Christopher, Brian, Edward, Marina.

NguyenVanTanh

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi đau đớn nhận được tin buồn:

Ông NGUYỄN VĂN TÁNH

Pháp danh: Thiện Tiến
Chủ tịch Hội đồng Ðại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia
Liên bang Hoa Kỳ,
Chủ tịch Ủy ban Diễn hành Văn hóa Quốc tế

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1948
Mất ngày 24 tháng 3 năm 2021
tại New York, Hoa Kỳ

Chúng tôi là những người em cùng chung đấu tranh cho một nước Việt Nam Ðộc lập, Tự do và Dân chủ với Ông NGUYỄN VĂN TÁNH, xin thành kính chia buồn cùng bà NGUYỄN VĂN TÁNH và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Ông NGUYỄN VĂN TÁNH
sớm về nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Ls. Lâm Chấn Thọ Bà Lê Thị Nga
Ô. Trần Xuân Thời Ô. Phan Thông Hưng
Hoàng Lan Bs. Nguyễn Quyền Tài
Trần Thị Ái Liên Nguyễn Ðức Minh Ngọc
Trần Long
 

NguyenVanTanh NguyenVanTanh

PhanUu

PhanUu

Thư Cảm Tạ.


Trong tâm tình quí trọng, Gia Đình chúng tôi chân thành cảm tạ Thân bằng, Quyến thuộc và Bạn hữu gần xa:

- Linh Mục Hồ Hải
- Linh Mục Quốc Anh
- Frere Trần An Phong
- Frere Vũ Tuân
- Quí Frere dòng La San
- Hòa Thượng Thích Thông Đạt
- Quí sư bà, quị vị trong ban hộ niệm chùa Đại Nhật Như Lai
- Gia đình Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm
- Gia đình Ông Bùi Phát Bình
- Gia đình Ông Nguyễn Bích Huệ
- Gia đình Bác Si Bùi Hữu Hồng
- Ông Trần Long Vietlist.US
- Gia đình Phượng Nguyễn JD và bằng hữu
- Hồng's Gourmet Restaurant
- Gia đình sui gia Nguyễn Minh Hãi và Phạm Thúy Nga
- Gia đình sui gia Đinh Ngọc Tân và Ngọc Liễu
- Gia đình Bác Si Trần John và thân mẫu Đồng Trúc
- Gia đình Lê Phương
- Gia đình Nguyễn Lộc
- Gia đình Đinh Tâm và Đinh Phương
- Gia đình Vũ Bá và Vũ Mỹ
- Gia đình Vũ Corinne and Vũ Lương
- Gia đình Nguyễn Vy
- Gia đình Phùng Kim Yến
- Gia đình Nguyễn Cúc
- Kim Huỳnh

Quị vị đã đến thăm viếng, phân ưu trên báo chí, gởi vòng hoa, điện thoại, điện thư, tin nhắn chia buồn, giúp lời đọc kinh, tụng kinh cầu nguyện và tiễn đưa linh cửu của Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Giuse Nguyễn Mạnh Hùng
Pháp danh Tâm Đức
Hưởng thọ 95 tuổi về nơi an nghĩ cuối cùng.


Kính mong Quí Vị niệm tình bỏ qua những thiếu sót trong lúc tang sự có nhiều bối rối.

Thay mặt tang gia đồng bái tạ,
Bà quả phụ Nguyễn Mạnh Hùng, nhủ danh Nguyễn Kim Loan và các con, cháu.

NguyenManhHung

LoanBacThai

LoanBacThai

NguenTanDuc

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Thân Phụ bạn
Phạm Kim Long, Cụ ông:

GIUSE PHẠM HUỲNH ĐIỂU

Sinh quán tại Ninh Bình, tạ thế ngày 12 tháng 9 năm 2020 Tại tư gia, Fountain Valley, California, hưởng thọ 91 tuổi

Chúng tôi là nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng bạn Phạm Kim Long và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ ông
GIUSE PHẠM HUỲNH ĐIỂU sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Nguyễn Xuân Hạo Lê Tấn Khôi
Lưu Văn MạnhNguyễn Văn Thái
Nguyễn Hữu TàiLương Văn Sơn
Lộc Hàng Hải Ðỗ Minh Lượng
Phạm Anh TuấnCao Văn Ðức
Hoàng Trọng Nghĩa Trầm Hòa
Ngô Thanh Hoàng
 

NguenTanDuc

NguenTanDuc

NguenTanDuc

NguyenTanDuc

LCT

LCT

LCT

LCT

LCT

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu
Luật sư Lâm Chấn Thọ, Cụ Bà

NGÔ THỊ TÂM

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1925 tại Việt Nam,
đã mãn phần ngày 19 tháng 4 năm 2020 tại Montreal, Canada.
Hưởng Thọ 95 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu cùng chung đấu tranh cho một nước Việt Nam Ðộc lập, Tự do và Dân chủ với Ls. Lâm Chấn Thọ xin thành kính chia buồn cùng Luật sư Lâm Chấn Thọ và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà
NGÔ THỊ TÂM sớm về nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Bảo Tố Gs. Lê Nguyễn Công Tâm
Triệu PhổTs. Mai Thanh Truyết
Hoàng LanTrần Duy Biên, Master Toán
Hoàng HùngBs. Võ Thanh Thời
Lisa NguyễnVi Anh, dân biểu VNCH
Ls. Ðỗ TrungDân biểu Lý Hiền Tài
Tôn Thất Sơn Trần Đại Sơn
Trần Văn Đông Bs. Nguyễn Quyền Tài
Trần Thị Ái Liên Jackie Bông, Tiếng Nói Cữ Tri
Cao Xuân Khải Nguyễn Ðức Minh Ngọc
Bùi Quang Dũng Châu Ngọc An
Đỗ Thông Minh Hoàng Mỹ Lâm
Nguyễn Thị Thanh Mỹ Phan Thông Hưng
Bs. Francis Nghiêm PhúVĩnh Lữ Lê Thị Nga
Nguyễn Văn Cất, HÐ Tỉnh Bến Tre
Nguyễn Văn Nghi, CT/HĐĐB CĐNVQG-PA
Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao - Voice of Vietnamese Americans
Ô. Lưu Vĩnh Lữ, cựu CT HÐ ÐT Saigon, GÐ Nha Báo Chí VNCH
Ô. Nguyễn Tấn Lạc, CCTCÐVN Nam Cali, UB VÐ NQ ngày VNCH
Trần Long
 

GiangThiHao

Lotus


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Cụ Bà

NGUYỄN THỊ ÐÀO

đã từ trần ngày 26 tháng 1 năm 2020 tại San Jose, hưởng thọ 88 tuổi.
Gia đình chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia quyến và kính chúc hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Ðào sớm về nơi thanh tịnh.

Hoàng, Châu, Quang, Liên, Ngọc, Cẩm, Tâm, Ron, Thanh.

NguyenThiDao


HL

 

HL

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: Cha, Anh, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi :


Đề Đốc    TRẦN VĂN CHƠN

Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu Việt Nam
Tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại San Jose, CA
(Nhầm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi)

Hưởng Đại Thọ 100 Tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park ( Rose Chapel )
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 . Tel: (408)297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019
- 09:30 AM - 11:00 AM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang
- 11:00 AM – 05:30 PM: Thăm viếng
- 05:30 PM – 06:00 PM : Lễ Phủ Cờ do Hội Bạch Đằng đảm trách
- 06:00 PM – 09:00 PM : Phần Phân ưu của Quan Khách

 Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019
- 08:00 AM - 10:30 AM: Lễ Tế Điện, Cầu Siêu theo nghi thức Cao Đài
- 10:30 AM - 0130 PM  : Thăm viếng và Phân ưu của Quan khách
- 01:30 PM - 02:00 PM  : Lễ Di Quan, Hạ Huyệt, Lễ Cuốn Cờ

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO


Trưởng Nam   Trần Minh Chánh, vợ và các con, cháu          Westminster, CA
Thứ Nam          Trần Minh Trực vợ và các con, cháu              Milpitas, CA
Thứ Nam         Trần Minh Trung, vợ và các con                     San Jose, CA
Trưởng Nữ      Trần Lệ Cúc, chồng và các con, cháu             Vancouver, Canada
Thứ Nữ           Trần Thị Đào, chồng và các con, cháu            San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Thành, vợ và con                           San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Tâm, vợ và các con                       Newark, CA
Thứ Nữ           Trần Thị Lệ Trang, chồng và các con              San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Đạo, vợ và các con                        Antioch, CA
Thứ Nữ           Trần Thị Hằng Nga, chồng và các con            San Jose, CA
Nghĩa Nam      Joe Kinsella và vợ                                           Palo Alto, CA
Em                   Trần Văn Chắng và các con cháu                   Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Xin Miễn Phúng Điếu Và Vòng Hoa

Liên lạc tang gia : (408)828-6291 hoặc (408)966-8657

 

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL
HL
Phân Ưu cùng Thái Hằng:

·Hoàng Lan ·Thiên Thanh ·Nguyễn Mạnh Hiền
·Trần Long ·Phước Đồng ·GĐ Nguyễn Hồng Dũng
·Thủy Vũ ·Thâu Nguyễn ·ACE Milpitas Thiện Nguyện
·Vân Thanh ·Viên Phan ·Phúc Lê & Yến Hoàng,
·Cơ Nguyễn ·Duy Cường ·ACE nghệ sĩ Việt Entertainment Group
·Thúy-Hằng ·Nguyễn Đình Lê ·Lê trung Khương
·Hoàng Vinh ·Lê Văn Ý ·Anh chị Chiến Đặng
·Sương Đặng ·Cao Thị Tình ·Jeff Đoàn
·Lưu Mai ·Hoàng Tơ ·Anh Chị Cao Minh & Kim Ánh
·Ðỗ Minh Ngọc ·Thúy Vân Nguyễn ·Nghê Lữ và Như Hà

HL

HL

MaiHuong


TranVanLoanPhanUu


TranVanLoanCaoPho


PhanUu

Lotus


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Ông PHẠM ĐĂNG LIÊM

Pháp Danh TÂM KHIẾT
Đã quá vãng lúc 5 giờ 50 phút, sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 3 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại BV Martinez, California. Hưởng Thọ 86 Tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn ông sớm về cõi an lạc, vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ông Trần ThànhTrần Công Luận & Hoàng Ngọc Yến
Trần Thu LoanHoàng Công Khanh & Trần Thu Nga
Ông Bà Lê Văn HaiTrần Công Minh & Mai Elaine
Ông Bà Lê Đức TếGĐ Lê Thanh Tòng & Hoàng Ngọc Nga
GĐ Trần Thị ĐứcÔng Bà Trần Thành Đức & Nhan Ánh Thủy
Ông Bà Nguyễn Văn ThànhÔng Bà BS Bùi Trọng Căn (Oregon)
Ông Bà Nguyễn Đình HinhÔng Bà Dương Quốc Dân và toàn thể gia đình
Ông Bà Nguyễn SaBà Nguyễn Tất Đông và toàn thể gia đình
Ông Bà Đặng Vũ KhoáiÔng Bà Nguyễn Hà
GĐ Hoàng NghênhGĐ Hồ Như Hà
Hồ Như HảoHồ Phi Hoành
Hồ Phi HùngHồ Như Huyền
Ông Bà Đoàn Ngọc ThủyÔng Bà Đoàn Ngọc Trứ
GĐ Đoàn Ngọc NhươngÔng Bà Nguyễn Trai
Ông Bà Nguyễn KýGĐ Cựu Tù Nhân CT Trại Pleibong & A20
Hồ Kim HânHội Ái Hữu Công Binh Bắc California
Ông Bà Đoàn Ngọc TrườngHội Người Việt Cao Niên Contra Costa
Ông Bà Ngô Quốc ViệtThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Condolence From FINISAR FRIENDS

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu bạn Duy Hồ:

Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ SẮC

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Ðồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam,
đã mãn phần ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại Stockton, California, USA
Hưởng Thọ 85 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu làm việc tại công ty FINISAR xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ SẮC
sớm về nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Tai TruongLuong NguyenHoa Pham
Phuong Pham Phuong LeMy Dong
Thuat Nguyen Duc Ngo Kieu Ngo
Vicky Vo Binh Le Hanh Nguyen
Khanh Ngo Dottie Vath Nermin Bertan
Jennifer Nguyen Kenny TuFebe Rivera
Phuong Nguyen Vivian HuynhTiffany Ton
Raudel Tadeo Dulce Ulloa Jenny Tran
Johnny Liu Hung Phan Phuong Phung
Dung Duong Vi TranThuy Nguyen
Peter Hau Jaycee Lam Phuong To
To Tran Adrian UlloaNghiem Nguyen
Andy Nguyen Linda ZasmutaCao Bui
Cuong Ly Anthony Tran Van Voong
David Dao Calvin Vo Natalia Nguyen
Hieu Ngo Hung NgoMarissa Lopez
Manolito Galang Van Bui Men Tran
Huy Vu Anthony PhamKiet Huynh
James Cheng Umesh SinghRenato Novelera
Haijiang Zhang Long Ha Enrique Cabildo
Thelinh Nguyen Ron GreenlawKen Tran
Arash Izadi Seema Dhanota Olivier Hubert
Kieu Le Phuong Hoa PhamHenry Ngo

BaNguyenThiSac


BaNguyenThiSac

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Condolence From FINISAR FRIENDS

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu bạn Peter Hầu:

Cụ Bà Nguyễn Thị Lụt, Pháp Danh: Chơn Thủy

Sinh ngày 2 tháng 6 năm 1937 tại Thừa Thiên, Huế, Việt Nam,
đã mãn phần ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại San Jose, California,
Hưởng Thọ 80 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu làm việc tại công ty FINISAR xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Kính chúc hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Lụt
sớm về nơi Thanh Tịnh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Tai TruongLuong NguyenHoa Pham
Phuong Pham Phuong LeMy Dong
Thuat Nguyen Duc Ngo Kieu Ngo
Vicky Vo Binh Le Hanh Nguyen
Khanh Ngo Dottie Vath Nermin Bertan
Jennifer Nguyen Kenny TuFebe Rivera
Phuong Nguyen Vivian HuynhTiffany Ton
Raudel Tadeo Dulce Ulloa Jenny Tran
Johnny Liu Hung Phan Phuong Phung
Dung Duong Vi TranThuy Nguyen
Duy Ho Jaycee Lam Phuong To
To Tran Adrian UlloaNghiem Nguyen
Andy Nguyen Linda ZasmutaCao Bui
Cuong Ly Anthony Tran Van Voong
David Dao Calvin Vo Natalia Nguyen
Hieu Ngo Hung NgoMarissa Lopez
Manolito Galang Van Bui Men Tran
Huy Vu Anthony PhamKiet Huynh
James Cheng Umesh SinghRenato Novelera
Haijiang Zhang Long Ha Enrique Cabildo
Thelinh Nguyen Ron GreenlawKen Tran
Arash Izadi Seema Dhanota Olivier Hubert
Kieu Le Phuong Hoa PhamHenry Ngo

Visit Time:
Saturday, July 29th, 12pm - 9pm
Darling Fisher Garden Chapel: 471 E. Santa Clara St, San Jose - CA 95112
Phone: 408-998-2226.

NguyenThiLut

PhanUu

Lotus


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Thân phụ của anh
Nguyễn Ðình Lê là
ông NGUYỄN NGẠN
đã mãn phần ngày 8 tháng 7 năm 2017, hưởng thọ 95 tuổi .

Chúng tôi là những chiến hữu thân thiết của anh Nguyễn Ðình Lê
Thành kính chia buồn cùng anh Lê và gia quyến .
Nguyện cầu linh hồn Bác NGUYỄN NGẠN sớm về nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

A/C Phuc Yen Dang Dinh Chien Tai Tran
Anh Hai BK Nguyen Manh Hien Tam Nguyen
Cao Thi Tinh Le Trung Khuong Thau Nguyen
Chi Hai BK Dang Dinh Chien Thien Thanh
Co Nguyen Huynh Luong Thien Thuy Vu
Jane Tien VVV/Mỹ Lợi Trần Tran Long
Dang Suong Nguyen Hong Dung Tran Song Nguyen
Le Van Duc NV Nguyen Tam Van Thanh
Hoang Lan Phan Ha Luong Tam Cong Giao
Le Van Y Phan Van Vien Hoi Quang Nam, Da Nang
Huynh Phong Dong Si Phuoc O/B Nhac Si Hoang Doan
Minh Ngoc Trương Xuân Mẫn PHAM Thi Tina Thuy-Hang
Hoang HaiMinhDucHoaiTrinh

PhanUu

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được TIN BUỒN
Thi Sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
đã vĩnh viễn ra đi Thứ sáu ngày 9 tháng 6
                          năm 2017, hưởng thọ 87 tuổi, tại Quận Cam, California.

Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế. Bà định cư tại quận Cam từ năm1982. Sau ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, Bà trở lại Paris, nổ lực tranh đấu cho những văn, thi nghệ sĩ bị cộng sản cầm tù. Bà cũng là người đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động để được công nhân là hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de Janeiro, Ba Tây vào năm 1979.

Chúng tôi rất đau buồn được tin chị Minh Đức Hoài Trinh đã mãn phần.
Thành kính chia buồn cùng anh Nguyễn Quang và gia đình tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn chị an vui nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Bao ToLe Thi AnhPhung Nhan
Bich TyLe Thi Hoai NiemPhuong Duy
Bui Dương LiemLinh VangSong An Chau
Bui Phuong VyLuu Nguyên Tu ThucSong Thuan
Cao Minh HưngLy Thao YenThu Nga
Cao NguyenMN Đang Xuan NgoTam Ben
CV Nguyên Huu NghiaNam GiaoTran Dac My
Diem NghiNgo Sy HanTran Kiêm Nhien
Đo Quang VinhNgoc AnhTran Long
Doan Huu DinhNgọc LoanTran Minh Hien
Duong Ngoc SumNguyen Ba DinhTran Ngan Tieu
Duong Phuong YNguyen HuongTran Quoc Bao
Dương thượng TrúcNguyen Manh An DanTran Thy Van
Hai YenNguyen Ninh ThuanTriêu Pho
Ho Huong LocNguyen Phu SaTrinh Binh An
Hoa Hoang LanNguyen Tan DatTruc Giang
Hoang ChinhNguyên Thanh ThuyTS Le Xuân Nhi
Hoang LanNguyen Thi Be BayTS Mai Thanh Truyet
Hoang Thi Phi LoanNguyen Van ThongTuy Ha
Hoang thi Thanh Nga Nguyễn Việt NữViet Phuong
Huynh Cong AnhNhư PhongVĩnh Tuấn
Huynh Quang TheNiem HuongVo Thanh Van
Huynh Thanh PhuongPham Khac TrungVu Chau Sa
KC Pham Kim ThuPham Ngu YenVu Gia Sac
La Mong ThuongPham Thien LyVu Lang
Le Bao KyPham Tran AnhXuan Du
Le Huu MucPham Tuong NhuY Cao Nguyen
Le Quynh ChauPhan thi Thuy TrangYen SonPhanUu

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Condolence From FINISAR FRIENDS

Nhận được tin buồn:
Chồng chị Flower Phương Hoa Phạm là

Ông VINCENTE PHẠM GIA MỸ

Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1949 tại làng Tân Mỹ, Việt Nam,
Ðã được Chúa gọi về ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại San Jose, California,
Hưởng Thọ 67 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu làm việc tại công ty FINISAR xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Kính chúc hương hồn Ông VINCENTE PHẠM GIA MỸ sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our deepest sympathy with love and remembrance. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Tai TruongLuong NguyenHoa Pham
Phuong Pham Phuong LeMy Dong
Thuat Nguyen Duc Ngo Kieu Ngo
Vicky Vo Binh Le Hanh Nguyen
Khanh Ngo Dottie Vath Nermin Bertan
Jennifer Nguyen Kenny TuFebe Rivera
Phuong Nguyen Vivian HuynhTiffany Ton
Raudel Tadeo Dulce Ulloa Jenny Tran
Johnny Liu Hung Phan Phuong Phung
Dung Duong Vi TranPeter Hau
Duy Ho Jaycee Lam Phuong To
To Tran Adrian UlloaNghiem Nguyen
Andy Nguyen Linda ZasmutaCao Bui
Cuong Ly Anthony Tran Van Voong
David Dao Calvin Vo Natalia Nguyen
Hieu Ngo Hung NgoMarissa Lopez
Manolito Galang Van Bui Men Tran
Huy Vu Anthony PhamKiet Huynh
James Cheng Umesh SinghRenato Novelera
Haijiang Zhang Long Ha Enrique Cabildo
Thelinh Nguyen Ron GreenlawKen Tran
Arash Izadi Seema Dhanota Olivier Hubert
Kieu Le Thuy NguyenHenry NgoPhanUu


PhanUu

-------oo0oo-----

ThanhGia

PhanUu

CÁO PHÓ

Bà NGUYỄN HẠNH NHƠN (1927-2017)

Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH
Gia đình chúng tôi xin thành kính báo tin buồn đến
thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần
Mẹ, Chị, Cô Dì, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là

Bà Quả Phụ LÝ NHỰT HƯỚNG
Nhũ Danh NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN
Pháp danh THÂN TỪ

Nguyên Sĩ Quan Nữ Quân Nhân Quân Lực VNCH
Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/ VNCH
Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh và Bách Hợp của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
đã đột ngột từ trần vào lúc 1:43AM ngày Thứ Ba 18 tháng 4 năm 2017
(tức ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu)
tại Bệnh Viện Fountain Valley, California
hưởng thọ 90 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại Peek Family Funeral Home # Phòng số 1
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 - (714) 361-9557

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Trưởng Nữ: Lý Nguyệt Thường, chồng: Lê Khắc Phước và các con
Trưởng Nam: Lý Hữu Huy, vợ: Mina Ly và các con, cháu
Thứ Nữ: Lý Ngọc Trâm, chồng: Võ Văn Trung và các con
Thứ Nữ: Lý Linh Thảo
Thứ Nam: Lý Hữu Quang, vợ: Nguyễn Thị Thúy Loan và các con
Thứ Nam: Lý Hữu Vinh, vợ: Đỗ Thị Nam và các con, cháu
Thứ Nữ: Lý Thanh Thủy và các con
Thứ Nam: Lý Hữu Khang, vợ: Lê Thanh Hằng và các con
Thứ Nam: Lý Hữu An, vợ: Dương Liễu Ánh và con
Cháu Đích Tôn: Lý Steven, vợ Lý Jenna và các con
Dưỡng Nữ: Trần Kim Khánh, Chồng: Lê Bá Diệp và các con cháu
Dưỡng Nữ: Huỳnh Thị Ngọc và các con
Dưỡng Nữ: Lê Khắc Phương Tâm, chồng Võ Văn Tuấn và các con

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Năm, 27 Tháng 04 Năm 2017: 08:00AM - 10:00AM: Lễ Nhập Quan, Phát Tang và Lễ Cầu Siêu.
10:00AM - 08:00PM: Thăm Viếng
Thứ Sáu, 28 Tháng 04 Năm 2017: 10:00AM - 12:00PM: Thăm Viếng
12:00PM - 03:00PM: Tưởng Niệm (chương trình chi tiết sẽ loan báo sau)
03:00AM - 08:00PM: Thăm Viếng
Thứ Bảy, 29 Tháng 04 Năm 2017: 10:00AM - 11:00PM: Thăm Viếng
11:00AM - 01:00PM: Pháp Giảng và Lễ Cầu Siêu
01:00PM - 01:15PM: Lời Cảm Tạ Tri ân của gia đình
01:15PM - 02:00PM: Lễ Di Quan, Hỏa Thiêu
Theo ý nguyện của người đã khuất, tang gia xin miễn nhận tràng hoa, tất cả tiền phúng điếu xin dành cho các Thương Binh VNCH qua Hội H.O. Cứu trợ PB-QP/VNCH.
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại Tang Gia: (714) 721 - 5312 / (714) 383 - 7243 / (949) 241 - 0488


ThanhGia

PhanUu


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Thầy PHAOLÔ NGUYỄN NGỌC HẠNH
Từ trần ngày 11 tháng 4 năm 2017
tại San Jose, California.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Chúng con là học trò nhiếp ảnh của Thầy, xin thành kính chia buồn cùng gia quyến.
Kính chúc hương hồn Thầy sớm về nơi nước Chúa.

Học trò:
Hoàng, Thi, Thạnh, Quân, Quang, Hoàng Lan, Kim Phụng, Thanh Lịch.

vietlist.us

NguyenNgocHanh

CaoPhoVietlist

ThanhGia

PhanUu

PHÂN ƯU

Nhận được tin đau buồn
Phu Nhân của Bác Sĩ Phạm Đức Vượng,
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ,
Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Bắc Hoa Kỳ
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Khánh Hòa - Nha Trang, Bắc Cali, là

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Pháp Danh DIỆU HƯƠNG

Đã mệnh chung vào lúc 6 giờ 30 sáng
Thứ Ba, Ngày 29 Tháng 11 Năm 2016
(Nhằm Ngày 1 Tháng 11 năm Bính Thân)
Tại San Jose California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
Tang Lễ sẽ cử hành Tại Cedar Lawn Memorial Park
48800 Warm Spring Blvd., Fremont, CA 94539

*** Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2016.
Lễ Nhập Quan & Phát Tang: Từ 9 giờ 00 sáng
Thăm Viếng: Sau Lễ Phát Tang lúc 10 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 00 tối
(Lễ Tiễn Biệt thực hiện buổi chiều có chương trình riêng)
*** Chủ Nhật, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016.
Tụng Niệm: Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ sáng,
Thăm Viếng: Sau nghi thức Tụng Niệm cho đến 11 giờ 20 sáng
Lễ Di Quan & Hỏa Táng: Từ 11 giờ 30 sáng

Thành thật chia sẻ nỗi buồn đau lớn lao
với Bác Sĩ Phạm Đức Vượng, hai cháu và gia đình tang quyến
khi mất mát người thân yêu của mình.

Nguyện cầu hương linh Diệu Hương Nguyễn Thị Hương
vãng sanh Cực Lạc quốc.

BAN CHẤP HÀNH & THÀNH VIÊN
DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI TÂY BẮC HOA KỲ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

--CaoPhoVietlist

CaoPhoVietlist

CaoPhoVietlist


ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN VĂN HỮU

HOÀNG XUYÊN ANH
TỨC BÀ LUCIA ÔN QUẾ ANH


CỰU CHỦ TỊCH VĂN BÚT VNHN VÙNG TÂY BẮC HOA KỲ
TỪ TRẦN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2016
HƯỞNG THỌ 70 TUỔI.

TOÀN THỂ BẠN HỮU TRONG VĂN BÚT VNHN KHẮP NƠI XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN. NGUYỆN CẦU LINH HỒN BÀ LUCIA ÔN QUẾ ANH SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

Địa chỉ Nhà Quàn:
Darling & Fischer Chapel 471 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95112

Ngày, Giờ Thăm Viếng:
Thursday, November 10, 2016 : 5 PM - 9 PM
Friday, November 11, 2016 : 1 PM - 9 PM

Lễ An Táng:
Lúc 11:30 AM, Saturday, November 12, 2016 Tại Nghĩa Trang Queen of Heaven Cemetery 965 Reliez Valley Rd. Lafayette, CA 94549

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Minh Đức Hoài TrinhNguyễn Quang
Nguyễn Ninh ThuậnPhạm Khắc Trung
Thuy BuiNguyễn Hữu Nghĩa
Yên SơnTrần Long
Phạm Trần AnhHoàng Lan
Lê Thị Việt NamTâm Bền
Vũ LangTương Như
Túy HàPHƯƠNG-DUY
Trần Quốc BảoTố Anh Nguyễn, ĐNHK
Huỳnh Công ÁnhNguyễn Việt Nữ
Dương thượng TrúcCao Minh Hưng
Bùi Dương LiêmNguyễn Thị Bé Bảy
Nguyên HươngBCH Văn Bút VN Canada
Linh VangLý Thảo Yên
Xuân ChungY Cao nguyên
- Ban Đại Diện và Toàn Thể Hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ
- Nguyễn Hoàng Bảo Việt, Trung Tâm Văn Bút Thuỵ sĩ Pháp Thoại
   

CaoPhoVietlist


CaoPho


ThanhGia

Lotus

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ
BẮC CALIFORNI
111 E. GISH RD - SAN JOSE, CA.95112
408-3334-6101

PHÂN - ƯU

KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
THÂN MẪU CỦA CHỊ : HOÀNG-LAN VIETLIST LÀ :

CỤ BÀ MARIA ĐỖ-THỊ-NHIỆM

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2016
HƯỞNG THỌ : 91 TUỔI

TOÀN THỂ BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN CÙNG THÂN-HỮU
KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CHI HOÀNG-LAN
VÀ GIA-ĐÌNH CÙNG TANG-QUYẾN.
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CỤ BÀ MARIA ĐỖ-THỊ-NHIỆM
SỚM ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG.
THÀNH KÍNH PHÂN-ƯU
SAN JOSE, NGÀY 25 THÁNG 02 NA7M 2016
TM. BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI VÀ THÂN-HỮU
CHỦ-TỊCH

MAI-KHUYÊN

 

ThanhGia

Lotus

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu
của chị Hoàng Lan là:

Bà quả phụ HOÀNG VĂN THÚY
Nhũ Danh: MARIA ĐỖ THỊ NHIỆM

Đã được Chúa gọi về
ngày 18 tháng 02 năm 2016
nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Bính Thân
Hưởng Thọ 91 Tuổi

Thành kính chia buồn cùng chị Hoàng Lan và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn cụ bà Maria Đỗ Thị Nhiệm an nghỉ trong ơn Chúa.
Nghị viên Nguyễn Tâm, toàn thể nhân viên, cùng tất cả các anh chị sinh hoạt tại ALMA Community Center.

 

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:


Bà quả phụ HOÀNG VĂN THÚY
Nhũ Danh: MARIA ĐỖ THỊ NHIỆM


(Sinh ngày 12 tháng 12, 1925 tại An Lập, Thái Bình - VN)
Nguyên thủ quỹ nhà thờ họ Thánh Giuse, Đồng Tiến, Saigon
Đã được Chúa gọi về lúc 3:20 sáng ngày 18 tháng 02 năm 2016,
nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Bính Thân, tại tư gia (San Diego, CA)
Hưởng Thọ 91 Tuổi
Linh cữu được quàn tại: OAK HILL FUNERAL HOME
300 Curtner Avenue, San Jose, CA. 95125 (408) 297-2447

Nhóm Thân Hữu Bắc California
thành kính chia buồn cùng
Gia đình và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn cụ Bà
MARIA ĐỖ THỊ NHIỆM
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa

- Gia đình Đỗ Hùng & Amy Dương- Quốc Phong
- Gia đình Huỳnh Lương Thiện- Phan Hà
- Gia đình Phạm Đức Vượng- Thiên Thanh
- Vợ chồng Tú Thanh Thanh- Thái Hằng
- Tony and Maria To- Ngân Tiên
- Gđ Phaolô Phạm Trần Quốc Thiều- Nguyễn Ðình Lê
- Gia đình Nguyễn Xuân Hiệp- Trần Long
- Gia đình Nguyễn Trung Cao- Mỹ Lợi, vietvungvinh.com
- Gia đình Nguyễn Tấn Thọ
- Ban Vận Ðộng Tranh Cử Ðổ Thành Công
- Gia đình Đỗ Thành Công, UCV Dân biểu Tiểu Bang, Khu vực 27

CaoPho

Lotus

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

Ông TRẦN ĐIỀM

Sinh năm 1934 tại Quảng Ngãi
Cựu Quản Đốc đài phát thanh Quảng Ngãi .
Cựu Trưởng ban văn nghệ Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Bắc California
Đã mãn phần lúc 9 giờ tối ngày 28 tháng 10 năm 2015
Nhằm ngày 16 tháng 9 năm Ất Mùi
tại San Jose, California, Hoa Kỳ
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI
Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Bắc California
thành kính chia buồn cùng
Gia đình và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông TRẦN ĐIỀM sớm tiêu diêu
nơi miền Cực Lạc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

GĐ. Bs Võ Tá Đồng GĐ. BS Jennifer Hồng Trần
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Diên (SJ)GĐ .Cụ Bà Phạm Thị Nhị
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Diên ( M ) GĐ. Bà Vũ Minh Hương
GĐ. Ông Trần Anh Lan GĐ. Ô. Bà Phan Quang Nghiệp
GĐ. Ô. Bà Nguyễn LiệuGĐ. Ô. Bà Nguyễn Trí Đăng
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Tấn Ích GĐ. Ô. Bà Hà Xuân Cúc
GĐ. Ô. Bà Nguyễn văn Thinh GD. Ô. Bà Nguyễn Cao Can
GĐ Ô. Bà Trần Xuân TựGĐ. Ô. Bà Trần Cảnh Công
GĐ. Ô. Bà Lữ Đình Bông GĐ. Ô. Bà Nguyễn Hồng Dũng
GĐ. Ô. Bà Mai Đức Phượng GĐ. Ô.Bà Nguyễn v.Hồng
GĐ. Ô. Bà Nguyễn TườngGĐ. Ô. Bà Nguyễn Trung Cao
GĐ. Ô. Bà Hoàng văn Thiệu GĐ. Ô. Bà Đặng Phước
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Ngọc Thiệu GĐ. Ô. Bà Nguyễn Đa
GĐ. Ô. Bà Ngô Viết VĩnhGĐ. Ô. Bà Trần Chương
GĐ Ô. Bà Kim Dinh GĐ. Ô. Bà Võ Thành Đỉnh
GĐ. Ô. Bà Huỳnh Am GĐ. Ô. Bà Hoàng Công Chứng
GĐ. Ô. Bà Nguyễn ThanhGĐ. Ô. Bà Phạm Doanh Châu
GĐ. Ô. Bà Ngô Đức Hoanh GĐ. Ô. Bà Trần Tin
GĐ. Ô. Bà Vũ Diệu Huyền GĐ. Ô. Bà Thái Thị Diệu Nga
GĐ. Ô. Bà Nguyễn HinhGĐ. Ô. Bà Bùi Nghiệp
GĐ. Ô. Bà Lê Thiên Trúc GĐ. Ô. Bà Lê Kiệt
GĐ. Ô. Bà Ngô Quốc Đông GĐ. Ô. Bà Lê Chánh Thiêm
GĐ. Ô. Lê Mạnh GĐ. Ô. Bà Nguyễn Lâm
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Đức Đệ GĐ. Ô. Bà Thomas Nguyễn
GĐ. Ô. Bà Trần Ngọc Tuấn GĐ. Ô. Bà Sơn &Tiết Hạnh
GĐ. Ô. Bà Nguyễn ÁnhGĐ. Ô. Bà Nguyễn Dũng
GĐ. Ô. Bà Trần Thọai GĐ. Ô. Bà Lê Tuấn Dũng
GĐ. Ô. Bà Vũ Thị Phượng GĐ. Bà Lữ Thị Liên
GĐ. Ô. Bà Vi MẫnGĐ. Ô. Bà Nguyễn Tùng
GĐ. Ô Bà Nguyễn Tấn Đồng G Đ Ô. Bà Nguyễn Hiếu
GĐ. Ô. Bà Nguyễn Tấn Liên GĐ. Ô .Bà Võ Văn Chín
G Đ.Ô. Bà Lê ĐiểuGĐ. Ô. Bà Huỳnh Ngô
GĐ. Cô Nguyễn Hồng Hạnh GĐ. Ô.Bà Nguyễn văn Dzũng

 

 

Vong Hoa

Lotus

 

 

PHÂN ƯU

 

Vô cùng thương tiếc

Anh TRẦN ĐIỀM
Cựu Quản Đốc đài phát thanh Quảng Ngãi
Sinh năm 1934 tại Quảng Ngãi
Đã mãn phần vào ngày 28 tháng 10 năm 2015
(16 tháng 9 năm Ất Mùi)
tại San Jose, California
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI
Xin chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh anh TRẦN ĐIỀM sớm về miền An Lạc.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
- GĐ. Ô. Bà Trần Ngọc Tuấn
- GĐ. Ô. Bà Nguyễn Ngoc Cống
- GĐ. Ô. Bà Phạm Doanh Châu

 

 


BaDoHai


 

Vong Hoa

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Thân Mẫu Nhà Văn TRƯỜNG SƠN LÊ XUÂN NHỊ
CỤ BÀ MADALENA NGUYỄN THỊ TRUNG
Đã từ trần ngày Thứ Bảy 16-5-2015 tại New Orleans
LOUISIANA – USA. Hưởng Đại Thọ 98 tuổi.

Anh Chị Em VĂN NGHỆ SĨ TỰ DO Chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng Nhà Văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị và Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Madalena về hưởng Nhan Thánh Chúa.

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI:
PHẠM TRẦN ANH – LÝ THẢO YÊN – VŨ LANG – CAO GIA – THÁI ANH DUY – TRẦN THY VÂN – TRẦN LONG – NINH THUẬN – LÊ THỊ VIỆT NAM – TÚY HÀ – YÊN SƠN – NGUYỄN HỮU ĐĨNH – BẠCH DƯƠNG – CAO NGUYÊN – XUÂN CHUNG – UYÊN NGUYÊN – HÀ PHƯƠNG – THƯ KHANH – HỒNG KHƯƠNG – TÂM BỀN – BÙI PHƯỢNG VĨ – VĨNH LIÊM – THẢO HOÀNG – HỮU NINH – LÊ THỊ NGA- SONG THUẬN – TRẦN KHẢI THANH THỦY - NGUYỄN THANH LIÊM – VÕ ĐẠI TÔN – HOA THẾ NHÂN – Y CAO NGUYÊN – LA MỘNG THƯỜNG – SONG AN CHÂU – NGUYÊN QUANG – ĐINH LÂM THANH – HỒNG ANH – NGỌC LOAN – HOÀNG VINH – DƯƠNG VIẾT ĐIỀN – PHƯƠNG UYÊN – LÊ THÚY VINH – NGUYỄN TRÀ – DƯƠNG NGỌC SUM – NGUYÊN DZUY – LÊ VĂN HƯỚNG – Ý NGA – NGÔ MINH HẰNG – CAO KIỀU PHONG …


 

Vong Hoa

 

Gia đình Lê Xuân Nhị xin long trọng thông báo:

 

Mẹ tôi, bà Madalena Nguyễn Thị Trung vừa tạ thế sáng hôm nay lúc 9:20 AM. Hưởng đại thọ 93 tuổi (tuổi thật là 98 tuổi). Mẹ tôi, cũng giống như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác, suốt đời tận tuỵ cho chồng, cho con. Mẹ tôi đã ra đi trong hạnh phúc, dịu dàng, có con cái đầy đủ chung quanh.
Nay Kính

Lê Xuân Nhị
Trưởng Nam

-------------oo0oo-------------

BaDoHai

 

 

Vong Hoa

Lotus

 

 

THÀNH KÍNH
PHÂN ƯU

 

Chúng tôi rất đau buồn khi được tin Thân Mẫu Nhà Thơ Y Cao Nguyên

Cụ Bà quả phụ Nguyễn Văn Cẩn
Nhũ danh DƯƠNG THỊ THƯ
Pháp danh Diệu Thu
Đã tạ thế vào hồi 11 giờ 08 phút tối ngày mùng 1 tháng 3 năm 2015
(nhằm ngày mùng 11 tháng giêng năm Ât Mùi)
tại Thành Phố Fountain Valley, California, USA
HƯỞNG ĐẠI THỌ 104 tuổi

Câu Lạc Bộ Thi Văn Tao Đàn Hải Ngoại, Đặc San Thời Đại
và các Văn Nghệ Sĩ Tự Do thành kính phân ưu
cùng Thi hữu Y Cao Nguyên và Tang quyến.
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu thoát về nơi cõi Phật.

Phạm Trần Anh, Vũ Lang, Dương Ngọc Sum, Nguyễn Hữu Của,
Nguyễn Quang & Minh Đức Hoài Trinh, Trần Thy Vân, Nữ sĩ Quốc Hương,
Hồng Khương, Hồng Anh, Bích Huyền, Vũ Hối, Trúc Minh, Hà Phương,
Ninh Thuận, Lê Thị Việt Nam, Tâm Bền, Nguyên Dzuy, Bích Ty,
Niệm Hương, Hạnh Cư, Huỳnh Châu, Ái Liên Phạm văn Phú, Nhã Đoàn, Phi Loan, Ngọc Nôi, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Việt Hải, Cao Minh Hưng, Phạm văn Tú, Mộng Hải, Vũ Khang, Phạm Thị Diệu Chi, Bích Thuận, Lý Thảo Yên, Yên Sơn, Túy Hà, Trần Long, Thanh Nga, Hoàng Lan…

 

Vong Hoa

Lotus

 

 

THÀNH KÍNH
PHÂN ƯU

 

Ðược tin thân mẫu của bạn Trần Công Luận

Bà VÕ THỊ LỰU
Pháp danh CHÚC ÐỨC
đã mãn phần lúc 3:00 giờ sáng, thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015
(Nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Ất Mùi)

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Trần Công Luận và gia đình.
Cầu nguyện hương linh cụ bà được sớm về an nghỉ nơi miền
Thanh Tịnh Vô Ưu.

-Gia đình Tran Ngoc Tuan, Santa Clara, CA
-Gia đình Huynh Huu Qui Nhon, Union City, CA
-Gia đình Hoang Tan, San Jose, Ca

 

 

Vong Hoa

Lotus

 

 

THÀNH KÍNH
PHÂN ƯU

 

Nhận được tin đau buồn,
Thân mẫu anh Trần Công Luận là

Bà VÕ THỊ LỰU
Pháp danh CHÚC ÐỨC
đã quá vãng lúc 3:00 giờ sáng, thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015
(Nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Ất Mùi)

Nhóm thân hữu Xilinx xin Thành Kính Phân Ưu cùng anh Trần Công Luận và gia đình. Cầu nguyện hương hồn bà VÕ THỊ LỰU sớm Siêu Thoát và về cõi Vĩnh Hằng.

- Le Quang Huy- Donnie Ngo
- Tracy Nguyen- Giao Doan
- Jenny Uyen Vu- Thuy Do
- Ha Dinh- To Chau Schutt

 

 

Vong Hoa

Lotus

 

 

THÀNH KÍNH
PHÂN ƯU

 

Nhận được tin đau buồn,
Thân mẫu chú Trần Công Luận là

Bà VÕ THỊ LỰU
Pháp danh CHÚC ÐỨC
đã quá vãng lúc 3:00 giờ sáng, thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015
(Nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Ất Mùi)

Toàn thể nhân viên công ty Leporu tại Việt Nam xin Thành Kính Phân Ưu cùng chú Trần Công Luận và gia đình.
Cầu nguyện hương hồn bà VÕ THỊ LỰU sớm Siêu Thoát và về nơi Thanh Tịnh.

- Nguyễn Thị Lan Anh- Lê Quang Công
- Nguyễn Kim Chi- Trần Song Lộc
- Đào Khánh Đăng Phương- Nguyễn Tín Quang
- Nguyễn Minh Hương- Trần Nhâm Quý
- Nguyễn Hoàng Anh Thi- Nguyễn Đăng Phát
- Nguyễn Thanh Sang- Cao Phước Thanh

 

 

Lotus

Lotus

 

 

THÀNH KÍNH
PHÂN ƯU

 

Nhận được tin đau buồn,
Thân mẫu của anh Trần Công Luận là

Bà VÕ THỊ LỰU
Pháp danh CHÚC ÐỨC
đã quá vãng lúc 3:00 giờ sáng, thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015
(Nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Ất Mùi)

Anh chị em và thân hữu Altera xin Thành Kính Phân Ưu cùng anh Trần Công Luận và gia đình.
Kính chúc hương hồn bà VÕ THỊ LỰU sớm về nơi Thanh Tịnh.

- Dao Tran- Binh Diep
- Toan Do- Ivan Huynh
- James Su- Phu Su
- Danny Nguyen- Hue Pham
- Tam Le- Vivian Le
- Phung Tu- Hung Diep
- Sanh Banh- Loc Dau
- My Phan- Phuoc Tran
- Giao Pham- Nam Nguyen
- Thanh Hoang- Khanh Hoang
- Hoang Ngo- Chau Le

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us