Search Vietlist.us
Search the Web

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Cộng Ðồng Việt Nam

CongDong

--------o0o--------

San Jose, Thư mời tham dự Lễ Khánh thành Văn phòng Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California


Kính mời quý đồng hương tham dự buổi Lễ Khánh thành Văn phòng Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California.

CongDong

Ban Chấp Hành Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California

Link: http://vietlist.us/SUB_CDVNBacCali/CDVNBacCali2310250056.shtml

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us