tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------TRANG WEB ‘HỘI VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT TỰ DO’ TÁI NGỘ QUÝ ĐỘC GIẢ.

Kính thưa Quý Vị Độc Giả.

Kính thưa Quý Anh Chị Văn Nghệ Sĩ cùng tất cả Hội Viên Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do.

Trang web http://www.hvhnvtd.com đã tạm đóng cửa gần một tháng nay vì một vài người không lương thiện vào xả rác cũng như virus trong các bài viết chống cộng sản. Chúng tôi đã quét dọn sạch sẽ và giữ được nguyên vẹn những gì đã post ra kể từ ngày 22.3.2009 đến nay, đồng thời thêm các tiết mục Vidéo và Audio.

Kính mời Quý Độc Giả Thân Kính trở lại thăm (đọc những bài đã post ra từ ngày 20.10.2010 đến nay - Nếu mở ra vẫn không thấy thì xin vui lòng vào Affichage và actualiter ) và yểm trợ tinh thần một cơ quan truyền thông có lập trường dứt khoát với tập đoàn cộng sản và tay sai của chúng ở hải ngoại. Đồng thời kính mời các anh chị Văn Nghệ Sĩ, quý vị trong ngành Truyền Thông cũng như Văn Hóa tiếp tục hợp tác với hội chúng tôi để thông tin, bài vở của HVHNVTD đến tận tay của toàn thể độc giả trong nước.

Xin hết lòng đa tạ.

Đinh Lâm Thanh

TM. Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do

Xin đưa link nầy vào favoris : http://www.hvhnvtd.com

ĐinhLâmThanh

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom