paper

Home Page Vietlist.us

Trang Bạn Đọc dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe..


Weekend Pictures

soure: from readers.

During weekend trips, we found beatifull pictures around Bay area. We are sending them to Vietlist to share to the other readers. (Thanks to our readers !).

reader
A lake view

reader
A lake view

reader
A lake view

reader
A lake view

reader
A lake view

reader
A lake view

reader
A group of children at a vista point.

reader
A group of children at a vista point.

reader
A group of children at a vista point.

reader
A group of children at a vista point.

reader
A school girl with her teacher.

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz view

reader
A Santa Cruz bird

reader
A Santa Cruz view

reader
Going home

Home Page Vietlist.us

paper