tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

------------oo0oo--------------

Trang Sưu tầm dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

-------------oo0oo--------------

Đọc Barcode Mã vạch để biết sản phẩm của nước nào

Làm thế nào để phân biệt những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, Philippines, Đài Loan hay Trung Quốc?

Dưới đây là cách để biết nguồn gốc cuả các sản phẩm:

Có 3 chữ số đầu tiên của mã vạch xác định mã quốc gia trong đó sản phẩm được thực hiện. Bạn có quyền được biết, nhưng chính phủ và các ngành liên quan nhiều khi không thông báo.
Do đó, chúng ta phải hết sức cẩn thận để khỏi lầm lẫn.

Xin lưu ý khi đọc phải đọc hết 3 số đầu và con số đầu tiên không nằm chung nhóm với các số còn lại.

- 000 - 299 là của Hoa Kỳ
- 690 - 695 của Trung Cộng (coi chừng độc hại)
- 893 của Việt Nam.

barcode

Một thí dụ như hình kế bên :

 


CÁC MÃ VẠCH trên toàn thế giới như sau :

Prefix  GS1 Country
   
000 - 019  GS1 United States
020 - 029  Restricted distribution (MO defined, usually for internal use)
030 - 039  GS1 United States
040 - 049  Restricted distribution (MO defined, usually for internal use)
050 - 059  Coupons
060 - 139  GS1 United States
200 - 299  Restricted distribution (MO defined, usually for internal use)
300 - 379  GS1 France
380 GS1 Bulgaria
383 GS1 Slovenia
385 GS1 Croatia
387 GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina)
400 - 440  GS1 Germany
450 - 459 &  
490 - 499  GS1 Japan
460 - 469  GS1 Russia
470 GS1 Kurdistan
471 GS1 Taiwan
474 GS1 Estonia
475 GS1 Latvia
476 GS1 Azerbaijan
477 GS1 Lithuania
478 GS1 Uzbekistan
479 GS1 Sri Lanka
480 GS1 Philippines
481 GS1 Belarus
482 GS1 Ukraine
484 GS1 Moldova
485 GS1 Armenia
486 GS1 Georgia
487 GS1 Kazakhstan
489 GS1 Hong Kong
500 - 509  GS1 UK
520 GS1 Greece
528 GS1 Lebanon
529 GS1 Cyprus
530 GS1 Albania
531 GS1 MAC (FYR Macedonia)
535 GS1 Malta
539 GS1 Ireland
540 - 549  GS1 Belgium & Luxembourg
560 GS1 Portugal
569 GS1 Iceland
570 - 579  GS1 Denmark
590 GS1 Poland
594 GS1 Romania
599 GS1 Hungary
600 - 601  GS1 South Africa
603 GS1 Ghana
608 GS1 Bahrain
609 GS1 Mauritius
611 GS1 Morocco
613 GS1 Algeria
616 GS1 Kenya
618 GS1 Ivory Coast
619 GS1 Tunisia
621 GS1 Syria
622 GS1 Egypt
624 GS1 Libya
625 GS1 Jordan
626 GS1 Iran
627 GS1 Kuwait
628 GS1 Saudi Arabia
629 GS1 Emirates
640 - 649  GS1 Finland
690 - 695  GS1 China
700 - 709  GS1 Norway
729 GS1 Israel
730 - 739  GS1 Sweden
740 GS1 Guatemala
741 GS1 El Salvador
742 GS1 Honduras
743 GS1 Nicaragua
744 GS1 Costa Rica
745 GS1 Panama
746 GS1 Dominican Republic
750 GS1 Mexico
754 - 755  GS1 Canada
759 GS1 Venezuela
760 - 769  GS1 Switzerland
770 GS1 Colombia
773 GS1 Uruguay
775 GS1 Peru
777 GS1 Bolivia
779 GS1 Argentina
780 GS1 Chile
784 GS1 Paraguay
786 GS1 Ecuador
789 - 790  GS1 Brazil  
800 - 839  GS1 Italy  
840 - 849  GS1 Spain  
850 GS1 Cuba
858 GS1 Slovakia
859 GS1 Czech
860  GS1 YU (Serbia & Montenegro)
865 GS1 Mongolia
867 GS1 North Korea
868 - 869  GS1 Turkey
870 - 879  GS1 Netherlands
880 GS1 South Korea
884 GS1 Cambodia
885 GS1 Thailand
888 GS1 Singapore
890 GS1 India
893 GS1 Vietnam
899 GS1 Indonesia
900 - 919  GS1 Austria
930 - 939  GS1 Australia
940 - 949  GS1 New Zealand
950 GS1 Global Office
955 GS1 Malaysia
958 GS1 Macau
977 Serial publications (ISSN)
978 - 979  Bookland (ISBN)
980 Refund receipts
981 - 982  Common Currency Coupons
990 - 999  Coupons 

 

-------------oo0oo--------------

VCBanNuoc


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom