tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

------------oo0oo--------------

Trang Sưu tầm dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

-------------oo0oo--------------

Một nhân tài xuất chúng trong cộng đồng Việt Nam tại Úc

Một nhân tài xuất chúng trong cộng đồng Việt Nam tại Úc, Ms Tan Le, một thuyền nhân đã đến Malaysia sau 5 ngày 5 đêm lênh đênh trên biển. Cô lớn lên và tốt nghiệp tại Úc. Với kỹ thuật điện toán sử dụng tư tưởng điều khiển máy rô-bô, Tan Le đã mở ra một kỹ nguyên mới trong lãnh vực này. Kính mời quý vị xem một số Youtube video clips về những thí nghiệm của cô.

Cộng đồng Việt Nam rất hãnh diện về thành quả đóng góp của Ms Tan Le.

Trần Đông

+++++++++++++++++++++

FYI: The next Bill Gates / Computer mind invention

- Ms. Tan Le - Who is this person ?

Tan Le is an Australian telecommunications entrepreneur, businesswoman and the 1998 Young Australian of the Year.
She is president and co-founder of Emotiv Systems.

Enjoy viewing the 2 Links below:

About this talk
Think of Star Wars -- who wouldn't want to use "The Force," firsthand? Tan Le presents the EPOC headset; a device that makes it possible for specially designed computer applications to be controlled and influenced by the user's mind and facial expressions. Here, Le discusses the implementations of the technology, her fascination with the human brain, and why challenges are often opportunities in disguise.

About this speaker

Tan Le is co-founder of Emotiv Systems, a neuro-engineering company that has developed breakthrough interface technology for digital media that takes inputs directly from the brain. Emotiv's vision is to revolutionize human-computer interface in the same way the graphical user interface did 20 years ago.

Tan Le is an Australian telecommunications entrepreneur, businesswoman and the 1998 Young Australian of the Year. She is president and co-founder of Emotiv Systems.

http://www.inc.com/magazine/20081201/reality-bites.html (Article)

http://www.youtube.com/watch?v=40L3SGmcPDQ&feature=channel (Tan Le show)

An amazing invention by a team lead by a Vietnamese lady, Tan Le, in Australia .
This device will revolutionize the whole computer-mind control industry.
Read the article and see 2 youtube demonstration. She will be the next Bill Gates.

--
Dong Tran
ARCHIVE OF VIETNAMESE BOAT PEOPLE
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam
www.vktnvn.com www.vnbp.org
+61 403 578 467 0403 578 467 (Australia only)
Other email: dongthtran@yahoo.com.au


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom