Home Page Vietlist.us

Trang Bạn Đọc dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

Trang Bạn Đọc - Vietlist.us
EVERGREEN REUNION : Christmas 2009

-----ooo O ooo---

Buổi họp mặt các bạn cũ của thời Evegreen, tai nhà Chi-Tùng. SJ

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVCHome Page Vietlist.us

Về trang BẠN ĐỌC