tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

 

Úc: CĐNVTD-Vic Biểu tình phản đối ca sĩ từ Việt-nam sang trình diễn tại Springvale

THÔNG BÁO KHẨN CẤP MỚI của
BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

V/V: BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI CA SĨ TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE, SUNSHINE VÀ SPRINGVALE

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria kính mời và thiết tha kêu gọi:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể.
- Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị.
- Cùng toàn thể đồng bào.

tham gia vào cuộc biểu tình do CÐNVTD-VIC tổ chức để phản đối sự hiện diện của những ca sĩ từ VN sang trình diễn tại Crown Casino, Sunshine & Springvale vào 2 ngày 6 & 7 tháng 8 năm 2011 tại Victoria.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào nhà cầm CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN và ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của bất cứ văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn .

Kính thưa quý vị,

Trong khi tại Việt Nam hiện nay có hàng ngàn đồng bào xuống đường chống xâm lăng của Tàu Cộng và bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp một cách thẳng tay, thẩm chí dùng lực lượng võ trang sát hại tánh mạng của đồng bào ruột thịt của chúng ta.

Trong khi Tổ Quốc lâm nguy sơn hà nguy biến trước sự phản quốc của nhà cầm CSVN và sự xâm lăng của Tầu Cộng, đồng bào Quốc nội phải đối đầu thẩm cảnh nước mất nhà tan thì lại có một nhóm người đưa nghệ sĩ từ Việt Nam sang trình diễn Tại Victoria. Chúng ta là những người Việt tỵ nạn cộng sản, yêu chuộng Tự Do thì không có lý do gì chúng ta lại im lặng trong khi đoàn văn công từ Việt Nam sang. Vì Tố Quốc, vì Quê hương và Dân tộc chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia đông đủ của toàn thể quý vị.

Kính mời toàn thể quý vị và đồng bào tham gia thật đông đủ cuộc biểu tình tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền này của Cộng Ðồng chúng ta..

Chi tiết của những cuộc biểu tình như sau:

Cộng đồng chúng ta nhất quyết không để cho Cộng sản nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta qua Nghị quyết 36 của chúng. Chúng ta hãy nhân dịp này bày tỏ thái độ của chúng ta với bè lủ cầm quyền bán nước, hại dân CSVN.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc, Ủy ban Trang Ðấu Cho Dân Chủ và Nhân Quyền VN qua mob: 0432 898 898 hoặc Ông Nguyễn Thế Phong 0411756552.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. BCH-CÐNVTD-VIC
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch
Ngày 21 Tháng 7 Năm 2011.

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1237-1237

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom