tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411-756-552 - Email: sicmaa.nguyen@gmail.com

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU
V/V: THAM DỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 20 CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU NGÀY 17, 18 & 19 THÁNG 9 NĂM 2010 TẠI MELBOURNE – VICTORIA


Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu xin trân trọng kính mời:

Tham dự buổi Lễ Khai Mạc Đại Hội và các chương trình nghị sự của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu lần thứ 20 trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2010 tại thành phố Springvale, Melbourne, Australia.

Chính phủ Tiểu Bang Victoria sẽ tiếp đón và khoản đãi Ban Chấp Hành CĐNVTD-UC và các phái đoàn đại diện của các Tiểu Bang và Lãnh Thổ vào chiều ngày 17 tháng 9 năm 2010 trước khi Đại Hội chính thức khai mạc ngày hôm sau18-9-2010.

Chi tiết của Đại Hội Cộng Đồng Liên Bang Năm 2010 như sau:

Đại Hội cũng sẽ bầu một tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 20102012 vào chiều ngày Chủ Nhật 1992010.

Mọi thắc mắc hoặc ghi danh tham dự, xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon điện thoại số 0411-616-453.

Trân trọng kính báo và kính mời.
TM. BCH CĐNVTD-UC

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch.
09-08-2010

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=2889:2889&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

SydneyChongDVHung

CoVang

CoVang

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom