tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Biểu tình phản đối văn công từ Việt Nam sang trình diễn tại Melbourne

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

V/V: BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:

Tham gia vào cuộc biểu tình do CÐNVTD-VIC tổ chức để phản đối đoàn văn công từ Việt Nam sang trình diễn tại Crown Casino, Melbourne vào ngày 8-8-2010.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.

Kính mời toàn thể quý vị và đồng hương tham gia thật đông đủ cuộc biểu tình tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam.

Chi tiết của cuộc biểu tình như sau:

Ngày giờ: Ngày 8 tháng 8 năm 2010 (Chủ Nhật) vào lúc 12:30 trưa.

Ðịa điểm: Crown Casino (xin quý vị hãy tập trung ở bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng của chúng ta).

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc, Ủy ban Tranh Ðấu Cho Dân Chủ và Nhân Quyền VN đt số: 0432 898 898 hoặc ô. Nguyễn Văn Bon (0411 616 453).

Ngày 13 Tháng 7 Năm 2010
Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CÐNVTD-VIC
Chủ tịch
Nguyễn Văn Bon

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_ content&view=article&id=2775:2775&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom