Home Page Vietlist.us
cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

---------oo0oo----------

Melbourne, Victoria, Úc: Hình ảnh

Tết Canh Dần - Tet 2010.


Photo Courtesy: Andrew Nguyễn

IMG_6136.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_6029.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5925.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5871.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5888.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5891.jpg picture by Andrewnuggin


IMG_5968.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5972.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_5982.jpg picture by Andrewnuggin

IMG_6006.jpg picture by Andrewnuggin


hbt
Người dân Việt kiêu hùng đã bao phen giáng những đòn chí tử vào đầu những tên giặc Tàu, bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu.

hoangsa

---------oo0oo----------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia