tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

CDNGQGHK

The Vietnamese American Community of USA
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
P.O. Box 183773, Shelby Twp.,
Michigan 48318-3773
Emails: board_of_representatives@vacusa.org ;executives_board@vacusa.org ;
supervisory_board@vacusa.org; CDVNHK@gmail.com
Tel: (703) 980 9425
Website: www.vacusa.org

THÔNG BÁO

Trích yếu: Về việc ủy nhiệm công tác liên lạc và trả lời thắc mắc với Đồng Hương.

Kính gởi:
- Quý Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
- Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQGHK
- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQGHK


Kính thưa quý vị,

Chúng tôi, Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương, Phát Ngôn Nhân Chính Thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, (Chiếu điều khoản 2.10, Chương 4, Hiến Chương hiện hành).

Nay quyết định: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thu Lan, Trưởng Khối Truyền Thông CĐNVQG/HK, là phụ tá Phát Ngôn Nhân CĐNVQG/HK.

Trong tư cách Phụ tá Phát Ngôn Nhân, Bà Huỳnh Thu Lan có quyền thay mặt CĐNVQGHK trả lời những thắc mắc chính đáng của Đồng Hương về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt của CĐNVQGHK nhằm đáp ứng nhu cầu giúp Đồng Hương có dịp tìm hiểu và làm quen với sinh hoạt của chúng ta.

Kính thông báo,

NguyenVanTan

Nguyễn Văn Tần
CT/HĐCHTƯ/CĐNVQGHK
10/23/2011

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom