tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

baophuoc

270 Senter Rd, San Jose, CA. 95111 (Map)
- Tel: (408)365-1228 - Email: chuabaophuoc@yahoo.com

Chương Trình Viếng Thăm Vạn Phật Thành và một thắng cảnh trong vùng.

Thứ Bảy 19/02/2011
Tập trung ở chùa lúc 5:30am
Khởi hành lúc 6:00am và trở về lúc 6:00pm cùng ngày
Giá vé $45 Mỹ kím / 1 người, bao gồm 3 bửa ăn .
Xin ghi danh sớm
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Anh Thanh : 408-806-2157
Cô Diệu Nghĩa : 408-712-4772

bp

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom