tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Covang

 

-----o0o-----

Xin chúc mừng và cám ơn Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tại Hòa Lan

Được tin cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đã phát hành timbre Cờ Vàng và timbre tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH hy sinh xương máu bảo vệ Hoàng Sa. Xin chúc mừng và cám ơn các anh chị Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đã phát hành thành công timbre Cờ Vàng và timbre Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 / 01 / 1974 .

Tem Co Vang

 

HoChiMinh

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom