tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


Chủ Nhật 28/11 : Họp VPLL Các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp

Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp
Bureau de Liaison des Associations et Vietnamiens Libres en France
maiquocminh@vanphonglienlac.fr - vanphonglienlac@yahoogroupes.fr

________________________________________________

VT04/20101121

THƠ MỜI

Thân chào quý Niên Trưởng và anh chị em

Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp trân trọng kính mời quý Niên Trưởng (NT) anh chị em đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể và nhân sĩ tới cùng chung bàn thảo, góp ý về sinh hoạt người Việt tự do, đặc biệt về hình thức tham gia với Fédération des Pays Asiatiques des Droits de l'Homme để điều hành ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2010, tại địa điểm :

Phòng Họp des Médecins du Viet Nam
Thư Viện Diên Hồng
7 rue du Disque, Paris 13ème
Métro Porte d'Ivry

Vào ngày chúa nhựt 28 tháng 11 năm 2010, từ 10g00 đến 12g30

Sự hiện diện của quý NT, anh chị em, sẽ đem lại niềm khích lợi trong việc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại VN.

Thân chào quý Niên Trưởng và anh chị em

Paris 22/11/10

Mai Quốc Minh
Tổng Thơ Ký

Có người ở trước tiệm Paris Store rue d'Ivry từ 9g40 đến 9g55 để hướng dẫn vào phòng họp.

http://www.congdongnguoiviet.fr/SinhHoatCD/1011ThoMoiHopVPLLh.htm

HoChiMinh

 


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom