tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

KÊU GỌI THAM DỰ BIỂU TÌNH


Hòa Lan, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Thưa quý đồng hương,

Nhằm:
- TẨY CHAY LỄ HỘI MỘT NGÀN NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI
- PHẢN ĐỐI VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM: SỬ DỤNG HOANG PHÍ TIỀN THUẾ CỦA DÂN, HỦY HOẠI VĂN HÓA DÂN TỘC, LỆ THUỘC THẾ LỰC BẮC PHƯƠNG.


Chúng tôi, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng và một số thân hữu, kính mời quý đồng hương, các tổ chức, đảng phái người Việt Quốc Gia tại Hòa Lan cùng tham dự cuộc biểu tình:

Tổ chức trước sứ quán của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam:

Nassauplein 12
2585 EB Den Haag

Từ 14:00 đến 15:30 giờ
Ngày 01 tháng 10 năm 2010


Thưa quý đồng hương,

Kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” phải là một dịp để đánh dấu mốc điểm khai nguyên thời kỳ vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, mở ra giai đoạn tự chủ vinh quang của dân tộc thoát khỏi vòng Bắc thuộc. Nhưng:

1- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, dù đã có nhiều thành phần trong dân tộc lên tiếng giải bày, vẫn giữ quyết định thiếu tôn kính tiền nhân và sai lệch lịch sử, khai mạc chương trình chào mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày 01.10.2010 (cùng ngày Quốc khánh của Trung Cộng), bế mạc chương trình vào ngày 10.10.2010 (cùng ngày quốc khánh Đài Loan). Việc làm này đã xâm phạm trầm trọng biểu tượng lịch sử thiêng liêng của Thăng Long trong vai trò bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của dân tộc Việt nam trong 1000 năm qua.

2- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã hoang phí tiền thuế do nhân dân đóng góp, vung tay sử dụng đến hơn 94 ngàn tỷ đồng VN ( tương đương với khoảng 4,5 tỉ đô la Mỹ !!!) cho ngày lễ hội 1000 năm Thăng Long; trong khi nước Việt Nam còn nằm trong danh sách những quốc gia nghèo trên thế giới, nợ nần các ngân hàng quốc tế còn chồng chất; trong khi còn quá nhiều người dân sống trong cảnh nghèo đói, phương tiện an sinh cơ bản trong xã hội còn quá thiếu thốn.

3- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tổ chức chương trình lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Trung Hoa. Đây không thể là một sự tình cờ trùng hợp vô thức, mà là sự chủ động của CSVN muốn đẩy cả Dân Tộc Việt vào con đường nô dịch về văn hóa, để từng bước đồng hóa Dân Tộc Việt thành Hán theo ý đồ chủ động của các quan thầy Trung Cộng của CSVN.

4- Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã lệ thuộc và khiếp nhược trước Trung cộng, đã để mất đất - mất biển vào tay Tàu cộng, ngăn cấm người dân bày tỏ lòng yêu nước.

Là người Việt không ai có thể chịu ngồi yên để cho lịch sử đau thương từ ngàn năm trước tái diễn.

Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương, các tổ chức, đảng phái người Việt Quốc Gia tại Hòa Lan hãy cùng tham gia biểu tình PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM và TẨY CHAY LỄ HỘI NGÀN NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tổ chức.


Trân trọng,

T/m Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng và các thân hữu.

Nguyễn Trung Cang


liên lạc: vinhdanhcovangvietnam@gmail.com
website: http://vinhdanhcovang.wordpress.com/

 


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom