tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Stuttgart - Đức: Biểu Tình Chống Trung Cộng

THÔNG BÁO đến ÐỒNG HƯƠNG tại STUTTGART và VÙNG PHỤ CẬN

Để phản kháng hành động xâm lăng của giặc Trung Cộng, đồng thời bày tỏ sự liên đới với đồng bào trong và ngoài nước trong công cuộc cứu nguy Tổ Quốc, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Stuttgart và vùng phụ cận quyết định tổ chức một cuộc biểu tình tại:

Ban Tổ Chức khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng hương đang định cư tại Đức tham dự đông đảo trong cuộc biểu tình này.

Trân trọng.
TM Ban Tổ Chức
Nguyễn Đỗ
Thành Viên BTC Biểu Tình ngày 15/10/2011

Để biết thêm chi tiết xin quý đồng hương liên lạc với Ban Tổ Chức qua: Email: vietnamgruppe1@yahoo.de

http://thoisu.npage.de/sh_cong_dong_33609660.html

 

--------------oo0oo----------------

TranBachDang

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom