tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Freitag, 29. Juli 2011
THƯ MỜI HỌP
LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
Bundesverband der vietnamesischen Fluechtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
gemeinnuetzig anerkannt - Reg. Nr: 9325 Amtgericht Frankfurt a. M.

THƯ MỜI HỌP

Kính gởi Quý Vị đại diện các Tôn Giáo, Đảng Phái, Đoàn Thể, Hội Đoàn và Nhân Sĩ.

Như Quý Vị đã biết, ngày 14 tháng 9 năm 1958 là ngày Phạm văn Đồng thừa lệnh cuả Hồ chí Minh ký bức công hàm xác nhận vùng lãnh hải cuả Trung Cộng bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa vốn thuộc về chính thể VNCH lúc bấy giờ.

Trước sự ác với dân, hèn với giặc cuả CSVN, trước sự gây hấn ngày càng rõ nét cuả bọn Tàu Cộng, người Việt Nam Tỵ Nạn trên toàn thế giới cần chuyển lửa về hổ trợ đồng bào ở trong nước.

Chúng tôi kính mời tất cả Quý Vị cùng ngồi lại với chúng tôi để bàn thảo vạch ra kế sách chung vào ngày:

Chương trình nghị sự:

- Tổ chức cuộc biểu tình trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 17-9-2011.

- Lên kế hoạch cho cuộc Biểu Tình ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2011 cũng như những cuộc biểu tình đột xuất từ nay đến cuối năm.

Chúng tôi hy vọng được đón tiếp Quý Vị trong tinh thần cuả những người con dân nước Việt yêu nước lo diệt nội thù CSVN và chống lại sự xâm lăng cuả Hán Cộng.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

Hanau, ngày 29 tháng 7 năm 2011.
TM. Ban Chấp Hành
Chủ Tịch
(Đóng dấu và đã ký)
Lưu văn Nghĩa.

Luc Luong Cuu Quoc

TranBachDang

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom