tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Frankfurt am Main / Germany: Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược và đòi giải thể chế độ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước.

Chủ Nhật, 05.6.2011
từ 11.00 giờ đến 13.00 giờ.

Trước Tổng Lãnh Sự cuả Trung Cộng.

   
Videos: Frankfurt am Main, CHLB Đức: Biểu Tình chống Việt Cộng 

và chống Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam, 05-06-2011. http://www.supershare.net/video/385011-8905849f59.html

 http://www.youtube.com/watch?v=A4_UWQrNlTE

 http://www.youtube.com/watch?v=Baq1BXYDAD0

Frankfurt am Main / Germany: Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược và đòi giải thể chế độ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước.

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom