Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI VĂN PHÒNG 2 VIỆN HOÁ ĐẠO
Phật lịch 2554 - Hanau, ngày 09.01.2010
THƯ MỜI HỌP

Kính gởi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Được sự chấp thuận vào ngày 08.11.2009 cuả Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo, chúng tôi một số Phật Tử tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận mạo muội đứng ra thỉnh mời Quý Bà Con Cô Bác có lòng với Đất Nước và Đạo Pháp, đến tham dự phiên họp được tổ chức vào ngày:

Thứ Bảy, 27.03.2010
Thời gian từ 14 giờ đến 20 giờ
Tại: SAALBAU Nidda, Phòng 1 và 2
Harheimer Weg 18 - 22, 60437 Frankfurt am Main
Germany

Chương trình nghị sự:

Rất mong Quý Bà Con Cô Bác tham dự đông đảo, tiếp tay với chúng tôi bảo vệ Chánh Pháp cuả Đức Như Lai.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Người vận động

Thiện Cao
Huỳnh Các Đằng

tcpd
Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris