Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Cây Mùa Xuân Chiến Sỉ 2010.

Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sỉ VNCH Tại Âu Châu.

Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sỉ VNCH Tại Âu Châu

Kính mời Quý Chiến Hữu và Thân Hữu cùng gia đình đến tham dự chung vui buổi tiệc Cây Mùa Xuân Chiến Sỉ được tổ chức tại Paris vào ngày thứ bảy 06 / 03 / 2010 từ 12 giờ đến 18 giờ 00 chiều. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết.

E mail về: ducthong12000@yahoo.fr hoặc delta81bcd@yahoo.fr

caymuaxuan

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris