paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

comau

 

Hoà Lan: Biểu tình, Quốc Hận 30 tháng 04 _ 2010

 

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan
Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland
Wamberg 8, 5653 KV Eindhoven, Nederland, Tel: 040-2438563
www.congdonghoalan.com Bank: 815519745 t.n.v. AVVN

Kính thưa đồng bào,

Một lần nữa 30 tháng Tư lại đến với chúng ta.

Đây là biến cố trọng đại khởi đầu cho một tang thương dân tộc suốt 35 năm qua.

Từ khi thống trị miền Nam , người Cộng Sản đã làm được gì cho đất nước?

Hiện nay ta thấy: Nông dân mất đất, ngư dân mất biển, tiều phu và người Thượng mất rừng, đạo đức xã hội băng hoại, an ninh quốc phòng bệ rạc, môi trường sống ô nhiễm trầm trọng.

Đổi lại là một chính sách kinh tế rừng rú có tính cách khoa trương mà hậu quả là giai cấp thống trị tọa hưởng trên đại đa số nghèo hèn. Đó là chưa kể đối với dân trong nước thì tàn ác; nhưng đối với giặc ngoài thì bạc nhược. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã tỏ ra khiếp nhược trước những lấn lướt của Trung Cộng. Họ không phải là chính quyền đúng nghĩa có bổn phận phải bảo vệ lãnh thổ, sinh mạng và tài sản của nhân dân.

Để tưởng niệm 35 năm ngày Quốc Hận và cũng để phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải, ức hiếp, giết hại nhân dân VN. Cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan (VNTNCS/HL) và một số tổ chức, đoàn thể sẽ tổ chức hai cuộc biểu tình liên tiếp vào ngày 29-4-2010:

- Từ 13.30 đến 15.00 giờ: Trước toà Đại Sứ Việt Cộng, Nassauplein 12, 2585 EB Den Haag.

- Từ 15.30 đến 17.00 giờ: Trước toà Đại Sứ Trung Cộng, Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và đồng hương bỏ chút ít thì giờ cùng đến tham dự cuộc biểu tình.

Sự hưởng ứng của quý vị là một đóng góp tích cực cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.

Hòa Lan ngày 20/3/2010

T/m BTV/CDVNTNCS/HL

Chủ tịch,
Nguyễn Liên Hiệp


hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper