paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V
Haspa KontoNr: 1088 / 210 933, BLZ 200 505 50
Register-Nr: 9735 Amtsgericht Hamburg
www.danviet.de / bandaidienhoi@yahoo.de

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁP LÝ

Kính thưa quý hội viên, quý đồng hương,

Việc phản đối chương trình “Vietnam By Night” vào tháng 11 năm qua, do các điều luật nhất định của đất nước sở tại và những diễn tiến không được thụận lợi trong các cuộc kiện tụng sau đó, đã gây ra tổn phí khá lớn cho Hội Người Việt Tị Nạn cộng sản tại Hamburg.

Số tiền tổng cộng là: 11.827,84 EUR

Nay Ban Đại Diện xin ra thông báo chính thức về việc thành lập quỹ pháp lý để trang trải những tổn phí này.

Trong thời gian tới Hội sẽ đứng ra tổ chức những chương trình văn nghệ để gây quỹ. Các thông báo cụ thể sẽ được chuyển đến quý vị kịp thời để mọi người có thể tham gia ủng hộ.

Chúng tôi cũng rất cần thiết và trân trọng đón nhận những trợ giúp của các cá nhân, đoàn thể và xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của tất cả quý vị. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, với sự góp sức của nhiều bàn tay và tấm lòng tương ái, chúng ta sẽ xây dựng cộng đồng vững mạnh và không sờn lòng trước bất cứ khó khăn nào.

Trân trọng kính chào.

BĐD hội NVTNCS tại Hamburg
Hamburg, 05.03.2010

 


hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper