paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


Mừng ngày Quân Lực 19/06/2010 tại Vương Quốc Bỉ

Phóng sự hình ảnh các phái đoàn đến từ
Pháp , Hoà Lan , Metz, Nancy


EVC

Hội Trưởng HCQN / VQB Nguyễn Đức Hồ


EVC

MC NKS


EVC

Chào Cờ


EVC

Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong


EVC

Phần phát biểu của đại diện nhóm trẻ thế hệ thứ hai tại Bruxelles


EVC

Phái đoàn đến từ Metz Nancy


EVC

Phái đoàn đến từ Paris


EVC

Phái đoàn đến từ Hoà Lan và Pháp


EVC

Phái đoàn đến từ Hoà Lan


EVC

Chương trình văn nghệ do các anh chị CQN Lính Mà Em phụ trách


EVC

Chủ tịch Cộng Đồng Hoà Lan NLH


EVC


ALĐ

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=13539


------------oo0oo--------------


hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper