paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

THƯ MỜI và CHƯƠNG TRÌNH

Ngày QUÂN LỰC VNCH 19/6/2010

 

Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Âu Châu trân trọng kính mời Quý Đồng hương và Quý Chiến hữu cùng gia đình đến tham dự :

Ngày Quân Lực 19/6

Được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 03 tháng 07 năm 2010
Từ 15 giờ đến 18 giờ
Tại Maison des Associations
11, rue Caillaux - 75013 Paris


Sự hiện diện của Quý Đồng hương, Quý Chiến hữu và gia đình là một khích lệ, một vinh dự lớn cho Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Âu Châu, đồng thời cũng biểu hiện tinh thần đoàn kết keo sơn của Cộng đồng Người Việt Tỵ̣ nạn Cộng sản trong ngày Hội Lớn của người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Trân trọng kính mời.

XLTV/TTT

TTĐH/TTCSVNCH/ÂC

Nguyễn Nhựt Châu Ghi Chú :

Xin Quý Chiến hữu Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng, Thành viên phổ biến thư mời ngày Quân Lực 19/6 do TTĐH/TTCSVNCH/ÂC tổ chức vào ngày Thứ Bảy 3/7/2010 đến các Hội viên của Quý Hội và xin Quý Chiến hữu về tham dự nên mặc quân phục nếu có.

------------oo0oo-------------- 

hoangsa
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper