paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

comau

 

 

 

 

Phóng Sự bằng Hình Ảnh:

Biểu Tình, 35 năm Quốc Hận, 30-4-2010, Frankfurt, CHLB Đức

 

--ooOOOoo--

EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2465:2465&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh biểu tình chống Cộng tại Frankfurt ngày Quốc Hận 30.04.2010

 

--ooOOOoo--

vl Hình ảnh biểu tình Frankfurt ngày 30.04.2010

EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVChoangsa
Source: email from readers.

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper