tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------

Tấn công trùm ma túy của Mexico

Xin gửi đến các bạn, những hình ảnh chụp được trong cuộc tấn công vào căn nhà của một trùm ma túy của Mexico:

Những tài sản và tiền mặt bị tịch thu nhiều vô kể. Người ta tin rằng, còn có khỏang 27 căn nhà như thế nầy nữa chỉ riêng ở Mexico, chưa kể ở những quốc gia khác.

Những tổ chức buôn lậu ma túy nầy đã dùng tiền để mua chuộc những chính trị gia, cảnh sát, quan tòa, v.v... Đây là lý do tại sao nạn buôn lậu ma túy rất khó bị tiêu diệt.

Home of a Mexican Drug Lord being raided

mexicomatuy
Yes, That is cash piled on that table in the background!

mexicomatuy
Just a small collection of guns - these people are not really dangerous at all.....

mexicomatuy
Yes, that is real gold on these guns!

mexicomatuy
Gold and Titanium 45 Caliber semi automatic pistols - they found 16 like this

mexicomatuy
Go and kill in the name of the Lord my son! There was a matched pair of these found.

mexicomatuy
357 Magnum semi automatic with solid gold grips.

mexicomatuy
This guy had a better gun collection that most legitimate museums do

mexicomatuy
Just a quaint ittle villa in the hills - Drug money bought it all!

mexicomatuy
Man made cave and hot tub inside the home

mexicomatuy
A collection of exotic animals - which were cared for in the grandest fashion by the way

mexicomatuy
7 Lions were on the property

mexicomatuy
A very rare Tiger

mexicomatuy
The back yard pool

mexicomatuy
Exotic art collection - some of which was illegal to own - some stolen

mexicomatuy
They just burned it all down!

mexicomatuy
More guns than you could ever imagine!

mexicomatuy
This pile of cash before it was counted was estimated to be approimately 18 Million Dollars!
After it was counted it turned out to be a little more than 22 Million Dollars!

mexicomatuy
From another angle

mexicomatuy
Guns were hidden all over the house along with ample Ammo just in case of trouble.

mexicomatuy
Stacks of cash were found in every nook and cranny

mexicomatuy
This case is filled with 100 dollar Bills estimated to be 1/2 a million dollars and no
doubt headed out to make another drug by perhaps from the columbians

mexicomatuy
18 plastic bins filled with 100 dollar bills were found

mexicomatuy
Another cabinet stack tight with cash - all 100's

mexicomatuy
More 100's

mexicomatuy
Each of these stacks of 100's holds 250,00 (a quarter of a million dollars)!

mexicomatuy
They also had millions in Columbian money and Mexican Pesos although they preferred
American dollars for the most part.
There was even some stacks of Chinese Yen found in one closet.

mexicomatuy
More Gold machine guns and pistols - most were never fired, just held for collection value

mexicomatuy
The money and valuables found in this one house alone, would be enough to pay for health insurance for every man woman and child in the U.S.A. for 12 years (??? Vietlist xin đăng câu nầy với sự dè dặt). There are believed to be approximately 27 more of these houses in Mexico alone not to mention the ones in other countries who are enriching themselves in the drug trade. These people have so much money, they make the Arab oil shieks look like welfare recipients.

Their money can buy the best politicians, the best cops, the best judges, whatever they need they just throw down stacks of cash and it is theirs!This is why the drug problem is so difficult to fight.

souce: email from a reader.


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

-------oo0oo-------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom