tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

cddhk
VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

Hình ảnh đẹp cộng đồng Việt Nam trong ngày Diễn Hành Văn Hóa tại New York ngày 26-6-2010


source: http://www.leomoge.com

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

Hình ảnh các sắc dân bạn

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

DienHanhNY

------------oo0oo-------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom