tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

hs

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Diễn Hành Đa Văn Hoá, lần thứ 7, ngày Thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2010, tại Frankfurt am Main, CHLB Đức

 

Lễ diễn hành đa văn hóa được chính quyền thành phố Frankfurt am Main (Đức) tổ chức cứ mỗi năm 1 lần ( năm 2009 đã không tổ chức ) . Tất cả những sắc dân sống tại thành phố Frankfurt am Main và vùng phụ cần đều được mời tham dự.

Những hình này là ngày hôm nay Thứ Bảy, ngày 26-06-2010, khoảng từ 11:30 giờ đến 14:00 giờ. Hình do Mộng Cầm chụp.

Diễn hành văn hóa tại Frankfurt (Đức) 2010 ( 26.06.2010 )
Chuẩn bị ra quân:

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc


Bắt đầu cuộc diễn hành:

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

vhDuc

vhDuc

vhDuc

vhDuc

vhDuc

vhDuc

Các sắc dân bạn:

dienhanhDuc

dienhanhDuc

dienhanhDuc

Video Diễn hành Đa văn hoá Frankfurt 26-6-2010, Frankfurt am Main, CHLB Đức:

http://www.youtube.com/watch?v=R9n5QVRHiAA&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=BJEi7U4jnDw

http://www.youtube.com/watch?v=CP83v8WGtLQ


 


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom