tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Tôn Giáo của Vietlist.us dùng đăng tải những bài nghiên cứu, thuyết giảng về tôn giáo. Chúng tôi chấp nhận cả những bài phê phán tôn giáo với điều kiện bài viết phải có ngôn từ đứng đắn và có lý luận rõ ràng. Xin lưu ý là các bài viết không nhất thiết phản ảnh lập trường của nhóm Vietlist. Xin gởi bài viết cho chúng tôi tại vietlist09@yahoo.com.

------------oo0oo-------------

Trích bài viết trên

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG 19
sẽ phát hành hoàn toàn miễn phí nhân ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2556 (5-5-2012)

CHUYỆN TRONG ĐỜI

- Thưa Thầy, cho phép tôi được hỏi: Tôi đang đi tìm Phật, nhưng không biết Phật có ở trong chùa chăng?

- Không.

- Phật có trong chợ chăng?

- Không.

- Phật có trong nhà chăng?

- Không.

- Phật có trong kinh điển chăng?

- Không.

- Phật có trong tâm chăng?

- Không.

- Phật có trong hang động, sông biển, non núi chăng?

- Không.

- Vậy Phật ở đâu?

- Phật ở ngay trước mắt, trước mặt ông đó.

- Sao tôi không thấy? À, chắc là Thầy ngụ ý: Thầy là Phật chứ gì? Sao Thầy cống cao ngã mạn quá vậy hử? Chán quá! Đời nay khó kiếm vị chân tu! Thôi! Tôi phải về nhà lạy Phật trên bàn thờ nhà tôi thôi!

- Sở dĩ ông không thấy, bởi ông thường dùng cặp mắt trần đời, cặp mắt bằng thịt (nhục nhãn). Muốn “thấy” Phật, ông phải dùng con mắt thứ ba.

- Thế nào là con mắt thứ ba?

- Khi nào tâm con người bình thường,

- Con đã ngộ rồi. Con đã hiểu rồi.
Kính đảnh lễ Thầy đã từ bi khai thị cho con mở được con mắt trí tuệ.
Thành tâm sám hối đã xúc phạm đến bậc chân tu
Ngay trước mắt mà con không nhận ra.

source: email from reader.

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom