tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì chỉ biết cướp giựt và tàn ác với nhân dân.

Trang Nạn Nhân Cộng Sản của Vietlist.us dùng để thu thập và tàng trữ tài liệu tội ác của Cộng Sản Việt Nam của từ ngày thành lập đảng đến nay. Nếu quý độc giả có tài liệu liên quan đến tội ác của Cộng Sản dù là CS Việt Nam hay CS Thế giới xin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách chia xẽ cho mọi người cùng biết. Trân trọng.

-------oo0oo-------

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng thông báo:

Sau khi tiếp nhận một số hồ sơ khiếu nại của thân nhân những nạn nhân đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam sát hại và bắt đi mất tích vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, ủy ban chúng tôi đã chuyển ngữ những hồ sơ này ra tiếng Anh, Pháp, Đức và đã chuyển cho một số tổ hợp luật sư quốc tế về nhân quyền tham khảo, nay ủy ban chúng tôi trân trọng thông báo đến đồng bào quốc nội và quốc ngoại, đặc biệt là thân nhân của những nạn nhân trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế tin mừng sau đây:

Một tổ hợp Luật Sư Quốc Tế đã nhận lời tiến hành thủ tục truy tố Đảng Cộng Sản Việt Nam về trọng tội đã tàn sát 5327 thường dân vô tội, và bắt đi mất tích 1200 người tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968.

Ủy Ban sẽ dòi hỏi công lý và công bằng cho nạn nhân trên ba phương diện:

  1. Áp dụng các biện pháp chế tài thích đáng cho từng cá nhân đã gây tội ác
  2. Đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải bồi thường cho thân nhân các nạn nhân.
  3. Phổ biến rộng rãi trên tòan cầu nội dung bản án về tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc việt Nam

Ai là thân nhân những nạn nhân muốn đem công bằng và công lý trả lại cho người đã khuất và đòi hỏi kẻ gây ác phải bồi thường thiệt hại, xin liên lạc ngay với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Những công dân Việt Nam nào còn thiết tha với tiền đồ dân tộc, vận mạng quốc gia, hãy tiếp tay với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản phát động một phong trào mạnh mẽ sâu rộng truy tố tộc ác cộng sản Việt Nam, đặc biệt là khuyến khích thân nhân nạn nhân Mậu Thân 1868 tại quốc nội và quốc ngoại, hãy mạnh dạn đứng lên truy tố tội ác đảng cộng sản bằng những lời khai, lời tường thuật trung thực, chính xác, về các hành động man rợ của bọn chúng đã sát hại thân nhân mình. Đương nhiên mọi danh tánh của các nhân chứng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Ủy Ban chúng tôi yêu cầu đồng bào gởi hồ sơ chi tiết rõ ràng cụ thể , có nhân chứng càng tốt, liên quan đến trường hợp thân nhân mình bị Việt Cộng sát hại hoặc bị bắt đi mất tích trong Mậu Thân 1968 tại Huế về Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt để chúng tôi nhanh chóng đúc kết hồ sơ chuyển qua tổ hợp Luật Sư Quốc Tế lập thủ tục truy tố Đảng Cộng Sản Việt Nam và đồng bọn.

Trân Trọng thông báo.

Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 năm 2010

Đại diện Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ký Tên

Liên Thành

Nguyên Chỉ Huy Trưởng BC H/CSQG/ Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế VNCH

Email: nguyenphuclienthanh@gmail .com
Cell Phone: 626-257-1057

nncs

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom