tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Blog Bạn Đọc dành riêng cho thân hữu của Vietlist. Chúng tôi sẽ trân trọng đăng tải nếu nội dung bài viết không đi ngược lại chủ trương của Vietlist. Chúng tôi dành quyền không đăng tải nếu bài viết, sáng tác có những từ ngữ khiếm nhã, thiếu trung thực, mạ lị đời tư ... Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe.

 

 

 

GIA ĐÌNH 'VĂN HÓA'

Nhìn đàn Vịt lội , thật dễ thương
Các con ngoan ngoãn có kỷ cương
Vợ bơi đầu mũi , Chồng chèo lái
'Đồng giang , cộng hưởng' tìm bờ yên
Điển hình một 'Gia đình Văn hóa'
Trách nhiệm , thuận thảo và yêu thương
Gặp lúc biến , mọi nhà được vậy
Khó thế nào , rồi cũng vượt qua


NHẤT HÙNG


VCBanNuoc

 

 


-------------oo0oo---------------

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


bottom