tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

   

 

    ĐIỀU KHÁC CƠ BẢN

 

 

     Hiến pháp là văn kiện cốt  lõi

     Để vận hành sinh hoạt Quốc gia

     Dưới Hiến pháp là những điều luật

     Được triển khai trị quốc an dân

     Không 'luật' nào được trái Hiến pháp

     'Luật' cũng không thiên vị người nào

     Công dân Việt , sống có nghĩa vụ

     Theo Hiến pháp , Pháp luật hiện hành

     Đất nước Hoa Kỳ , cũng giống vậy

     Mọi người tuyệt đối phải trung thành

     Từ thứ dân đến Ông Tổng Thống

     Nên có nền Pháp trị công minh

     Luật VIỆT - MỸ có đìều gì khác

     Đây là đìều cơ bản cần bàn

     (Không cần thiết nói đìều mâu thuẫn

     Rẫy đầy trong Hiến pháp Việt nam)

     Người dân Mỹ có quyền phản đối

     Được phát biểu , kể cả biểu tình

     Chống cả LUẬT , đòi đổi HIẾN PHÁP

     Đây là quyền tối thượng của dân

     Việt nam ta HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC

     Phát biểu , góp ý , hoặc phê bình

     Xin đổi , đòi thay hay kiến nghị

     Đều chụp cho vi phạm tội HÌNH

     'Hình sự hóa ' bằng điều  ' 88 '

     (Giống đôi còng số tám khóa tay

     Giống thòng lọng chực chờ xiết cổ)

     Cộng kết tội ' xúi dục tuyên truyền

     Là ' tổ chức chống đối chế độ '

     Là ' phản động lật đổ chính quyền '

     Là ' tiếp tay thế lực thù địch '

     Là ' âm mưu diễn biến hòa bình '

     Luật Cộng sản cho phép xử bắn

     'NGƯỜI ' thành tâm muốn NƯỚC tốt hơn

     Cũng là LUẬT nhưng LUẬT QUÁI ĐẢN

     Cộng nặn ra cốt để độc tài

     Để đời đời ăn trên ngồi tróc

     Để bóc lột nhũng nhiễu lương dân

     Để vơ vét túi tham nhét chặt

     Phòng hết thời vẫn sống đế vương

     Cộng sản nay thành TINH hoá QUỶ

     Không thể mãi tranh đấu ôn hòa

     Phải đoàn kết vùng lên Cách mạng

     Phải lật đổ bạo chúa bạo quyền

     XẢ THÂN VÌ TƯƠNG LAI DÂN TỘC

     HY SINH CHO TỔ QUỐC QUANG VINH

 

         NHẤT HÙNG

 

 

     

 

Posted by HL

 

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom