tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

 

 

        THƯ GỞI  QĐND VIỆT NAM

 

    Q

uân đội Nhân dân có điều lịnh

 'Trung với Đảng và hiếu với dân'

          Hai nhiệm vụ xem ra mâu thuẫn

          Dân và Đảng nay tựa kẻ thù

          Đảng độc tôn hà khắc cai trị

          Chỉ vun xén quyền lợi cá nhân

          Bán nước buôn dân nhượng rừng biển

          Nhắm mắt làm ngơ giặc lộng hành

          Dân yêu nước đứng lên phản kháng

          Lại trấn áp bịt miệng bỏ tù

          Đúng như MÁC đã từng chỉ rõ

          Có áp bức tất có đấu tranh

          Dân sục sôi chờ ngày nổi dậy

          Cởi xiềng xích khát vọng tự do

          Đảng kiêu căng có Quân để dựa

          Súng ,xe tăng đè bẹp sức dân

          Quân vì Đảng xa rời quần chúng

          Lúc nước biến biết dựa vào ai

          Đã đến lúc toàn quân phải chọn

            QUÂN CỦA DÂN HAY ĐẢNG BẠO TÀN

          Hoàng sa Trường sa trong tay giặc

          Muốn thu hồi phải kế sách dài

          Trong vì dân dựa dân là chính

          Ngoài liên minh quân sự Hoa Kỳ

          Cũng là nước kẻ thù sợ nhất

          Đủ tài lực có thể giúp ta

          Không liên minh là chọn hạ sách

          Là chấp nhận tình trạng hiện nay

          Không để mất tấc sông tấc núi

          Là xương là máu của cha ông

          Phải khẳng định đòi bằng mọi giá

          Trường sa Hoàng sa của Việt Nam

          Ta lạ gì dã tâm của giặc

          Được đằng chân lại lân đằng đầu

          Cũng chẳng lạ ý đồ bành trướng

          Đặt nước ta Quận Huyện của Tàu

          Phải nhắc mãi ngàn đời nhắc mãi

          Đời nay đời sau cũng vẫn đòi

          Ôi , Hoàng sa Trường sa máu thịt

          Của nước Việt không thể tách rời

          Hỡi chiến sĩ con em dân tộc

          Hỡi chiến sĩ anh dũng hào hùng

          Hãy cùng dân đứng lên lật đổ

          Bọn bạo chúa bán rẻ non sông

          Hãy cùng dân viết trang sử mới

          Sử ngợi ca Quân đội của dân

 

                           NHẤT HÙNG

 

 

Posted by HL

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom