tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

        

 

 

  

              TỔ QUỐC QUYẾT SINH           

 

 

        Nỗi lo truyền đời của dân Việt

        Từ phương Bắc đã mấy ngàn năm

        Cậy nước lớn luôn làm trái đạo

        Vẫn dã tâm bành trướng phía nam

        Cha ông ta anh hùng quyết chiến

        'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh '

        Một tấc núi tấc sông không mất

        Nô lệ ngàn năm vẫn vùng lên

        Nay Cộng sản vì tham quyền lực

        Coi lợi nước nhỏ hơn lợi nhà

        Vì tư lợi sẵn sàng nhắm mắt

        Rước Tàu vào an tọa Tây nguyên

        Núp dưới chiêu luyện nhôm Bauxit

        Lập nhà máy và vạn nhân công

        Vạn nhân công hay vạn tay súng ?

        Tĩnh là thợ , động biến thành quân

        Dân biến động , đưa quân qua ' cứu '

        Cứu Hoa kiều , cứu bọn cầm quyền

        Rồi chiếm đóng thế là mất nước

        Tựa như Lê Chiêu Thống ngày xưa

        Cần xâm chiếm chúng công hai mặt

        Tây nguyên tràn xuống ,biển tiến lên

        Cắt Bắc-Nam cắt đường tiếp ứng

        Hiểu chiến sử hiểu thế bại vong

        Đảng Cộng sản lưỡng đầu thọ địch

        Trong là dân , ngoài giặc ngọai xâm

        Bọn chúng chọn khấu đầu giặc Hán

        Để cầu vinh 'trường trị' muôn đời

        Nên bỏ Đảng dựa Dân quyết chiến

        Giữ được nước lưu lại danh thơm

        Chỉ giặc thấy 'ĐẰNG GIANG ' hùng dũng

        Đã trôi thây vạn xác quân Nguyên

        Chỉ giặc thấy 'CHI LĂNG' bí hiểm

        Nơi chém đầu danh tướng Liễu Thăng

        Chỉ giặc thấy 'ĐỐNG ĐA ' thành núi

        Vì vùi chôn vạn xác quân Thanh

        Chỉ giặc thấy 'TÂY ĐÔ''VẠN KIẾP'

        Nơi quân Tàu tán đởm kinh hồn

        Chỉ giặc thấy ngàn nơi LINH ĐỊA

        Chúng nghe tên hồn vía lên mây

        Đầy trong sử ngàn năm oanh liệt

        Nay Đảng hèn chưa đánh đã hàng

        Vẫn chưa muộn nếu Đảng thức tỉnh

        Vĩnh biệt Đảng để hợp sức Dân

        Đừng để chúng lấn như 'tằm thực '

        Cho chúng biết ý chí DIÊN HỒNG

        Cho chúng biết toàn dân quyết tử

        Giữ giang san dù máu có rơi

 

         NHẤT HÙNG

   

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom