tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com". Nếu các bạn có ảnh cháu bé dể thương và muốn chia xẻ, cũng xin gởi cho chúng tôi. Nếu quý bạn cho tên bức ảnh, miêu tả nội dung và tên nhiếp ảnh viên thì càng tốt - Cảm ơn quý bạn đọc và chúc quý bạn chụp được nhiều tấm ảnh đẹp.

-------oo0oo-------

ĐC LP T DO

  

               Không có gì quý hơn Đc lp

              'Nam quc sơn hà Nam Đế cư' *

               Không có gì quý hơn T do

              'Đánh cho đ tóc dài , quyết đánh..' *

               Chân lý y đã có ngàn năm

               T thu cha ông đi m nưc

               Thm máu tht con cháu Rng Tiên

               Và lch s ngàn năm chng thc

               Giành Đc lp gc ngã muôn ngưi

               Đòi T do máu tuôn thành sui

               Nay Cng sn cai tr nưc Nam

               Chúng hô hào 'gi gìn Đc lp' *

               Gi Đc lp phi quý nhân tài

               Nâng dân trí bo tn dân khí

               Nuôi ý chí can đm cang cưng

               Dân giác ng ý thc dân ch

               Quyết tâm đi s phn ươn hèn

               Nhưng Cng sn nói-làm trái ngưc

               Xếp hàng qua ph phc Hán triu

               V cm mc v làm lut bin

               Thc cht là bin ct đt dâng

               Chúng đc quyn yêu và gi nưc

               Ai 'bc xúc' nhà đá cùm chân

               Yêu nưc là ' vn đ nhy cm' ?

               Bo v T quc ' đ Đng lo "  ?

               Có Đc lp , T do phi có

               Nhưng Đng ta d ng t này

               Trên tt c , T do đưc nói

               Đưc yêu thương đưc gi đc tin

               Đưc yêu nưc đưc quyn gi nưc

               Đưc bu chn đi din vì dân

               Nhưng vi Cng là hàng xa x

               Do ' thế lc thù đch ' nhp vào

               Biết bao ngưi ngày đêm tranh đu

               Dù tù ngc gi la T do

               Cng ngưc ngo k hoài không hết

               Phi can đm hành đng vùng lên

               Phi phá tung xing xích gông cùm

               Phi nâng cao tư cách Đc lp

               Phi tht s Dân ch T do

               Đng bào ơi đng lên  'Đng S'

               Đêm đen Cng sn đã sp tàn

  

                            NHẤT HÙNG

              *Hịch tướng sĩ của Lý Thường Kiệt

              *Hịch tướng sĩ cuả Vua Quang Trung

              *Hô hào 'Bảo vệ Độc lập ' cuả NT Dũng

 

HoChiMinh

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom