tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

 

Biểu tình chống Trung Cộng tại Perth Western Autralia

Sun 28-08-2011

Hình ảnh tại Perth, thủ phủ Tiểu Bang Western Australia và trước Lãnh Sự Trung Cộng.

Người ngoại Quốc mặc áo Polo chính là Dân Biểu Luke Simpkin
Đơn vị Cowan,
người đã bị Công An Việt Cộng hành hung tại VN kỳ vừa rồi trong chuyến thăm Cha Lý tại Huế.

BT 110828 H019.jpg

BT 110828 H018.jpg

BT 110828 H017.jpg

BT 110828 H016.jpg

BT 110828 H015.jpg

BT 110828 H014.jpg

BT 110828 H013.jpg

BT 110828 H011.jpg

BT 110828 H010.jpg

BT 110828 H009.jpg

BT 110828 H008.jpg

BT 110828 H007.jpg

BT 110828 H006.jpg

BT 110828 H004.jpg

Dân biểu Luke Simpkin

Lao Tuong WA 01.jpg

Lao Tuong WA 02.jpg

BT 110828 H003.jpg

BT 110828 H002.jpg

BT 110828 H001.jpg

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom