tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

 

 

Sydney: Hình ảnh Biểu tình phản đối đoàn văn nghệ từ Việt Nam


BIỂU TÌNH TẠI SEYMOUR THEATRE

Góc đường City Road và Cleveland Street, Chippendale,

Victoria Park, bên cạnh Đại Học Sydney

Lúc 6g30 chiều thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2011


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1285-1285

 

 

CĐNVTD-NSW: Thông báo Biểu tình phản đối đoàn văn nghệ từ Việt Nam

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1285-1285

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom