tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chủ Tịch Ủy Ban Phân Phối Cứu Trợ, David Hamill AM

Thứ Năm, 20 tháng Giêng 2011.

Tiền Cứu Trợ Khẩn Cấp Giúp Dân Chúng Queensland Tái Thiết Sau Nạn Lụt.

Dân chúng Queensland bị ảnh hưởng bởi các trận lụt tàn phá vừa qua sẽ được nhận một số tiền trợ giúp khẩn cấp trong đợt cứu trợ đầu tiên, phân phối từ Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai của Thủ Hiến.

Tiến sĩ David Hamill AM, Chủ Tịch Ủy Ban có trách nhiệm về việc phân phối quỹ cứu trợ, loan báo về số tiền $2,000 cho mỗi người lớn và $1,000 cho mỗi trẻ em.

Tiền sĩ Hamill nói " Hôm nay, chúng tôi loan báo về đợt cứu trợ đầu tiên để cung ứng việc trợ giúp khẩn cấp cho người dân Queenslnd bị ảnh hưởng nhiều nhứt".

"Số tiền này sẽ giúp mua sắm những thứ căn bản như quần áo, lương thực và những vật dụng cần thiết khác mà họ cần trong thời điểm khó khăn để bắt đầu xây dựng lại cuộc sống".

"Đối với các gia đình, số tiền này sẽ giúp vào việc con em sắp đi học trở lại".

"Dân chúng từ Queensland, nước Úc, và trên toàn thế giới đã tận lực giúp đỡ và cho đến nay, đã hiến tặng $127 triệu đô la cho những người Qld lâm nạn".

" Con đường phục hồi rất dài và tôi thiết tha kêu gọi mọi người hãy tiếp tục hiến tặng cho Quỹ Cứu Trợ để giúp hàng ngàn người Qld đã bị ảnh hưởng bởi một trong những thiên tai tệ hại nhứt trong lịch sử của chúng ta".

Tiền sĩ Hamill cho biết số tiền trợ giúp khẩn cấp này nhằm để giúp những ai gặp khó khăn trong việc tái dựng nếu không có sụ giúp đỡ về tài chánh.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC GIÚP:

- Các trận lụt phải ảnh hưởng nơi cư ngụ chính yếu của đương sự; và
- Nước lụt phải vào bên trong nhà và vượt qua mức của sàn nhà trong những phòng sinh sống khiến căn nhà không ở được nữa.

Cần phải nộp đơn và khi xét xong, số tiền sẽ được trả thẳng vào trương mục của đương sự.

Tiến sĩ Hamill dự liệu rằng những số tiền đầu tiên sẽ được phát ra trong vòng 10 ngày đối với những đơn xin không có gì trở ngại.

Trong Ủy Ban Phân Phối Cứu Trợ còn có ông Alan Clayton (Chủ Tịch Hội Hồng Thập Tự Qld) và ông Paul Bell AM (Chủ Tịch Hiệp Hội Các Hội Đồng Địa Phương).

Về phía chính phủ tiểu bang Qld thì có ông Robert Schwarten (Bộ Trưởng Công Chánh, Kỹ Thuật Tin Học và Truyền Thông), dân biểu Vaughan Johnson và ông John Gaskin, Chủ Tịch Cơ Quan Các Dịch Vụ Xây Cất.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT

Nếu muốn nộp đơn xin trợ cấp này, xin gọi số 180-22-66 (Austrlian Government Emergency Information) hay lấy đơn từ trang mạng www.qld.gov.au/floods

MUỐN BIẾT THÊM VỀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ NÀY

Xin gọi số 3224-6072 hay 0411-609-681

(End of Release)

HCMinh


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom