tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Victoria: Thông Báo và Thư Mời Họp
Hội Chợ Tết


Victoria, ngày 28.11.2010

covang

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

v/v: Họp hội chợ TẾT xuân Tân Mão 2011

Kính Thưa:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
- Quý vị đại diện truyền thông,
- Quý vị thương gia,
- Cùng toàn thể đồng bào

Ban tổ chức hội chợ TẾT Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành chút thời giờ quý báu đến tham dự phiên họp của cộng đồng về việc tổ chức hội chợ Tết Xuân Tân Mão vào hai ngày 5 & 6 tây tháng 2 năm 2011.

Trong phiên họp này chúng tôi sẽ:

- Trình bày sơ lược về chương trình và kế hoạch của hội chợ Tết xuân Tân Mão, năm 2010.
- Phân chia công việc của hội chợ Tết cho các tiểu ban nhỏ.
- Nghe phần trình bày của tất cả quý vị muốn phụ trách về các tiểu bang.

Ban tổ chức hội TẾT Cộng Đồng cũng xin trân trọng kính mời quý hội đoàn, đoàn thể cùng những cá nhân nào có nhã ý muốn phụ trách về những phần như:

- Âm thanh & ánh sáng & Sân khấu
- Bán vé vào cổng
- Carpark

hãy vui lòng đến dự phiên họp này (những ai có đóng góp, sinh hoạt cho năm 2010 và có tham dự phiên sẽ được ưu tiên) và cũng xin quý vị chuẩn bị phần trình bày về chuyên môn và kế hoạch dự định đóng góp cho hội chợ Tết (trình bày khoảng 10 phút). Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với anh Kevin Trần Mob: 0400 204 848.

Phiên họp sẽ được tổ chức:

Tại: văn phòng Cộng Đồng
214 Nicholson St.
Footscray VIC 3011
Lúc: 1 giờ chiều
Ngày: Thứ Bảy 18-12-2010

Rất mong nhận được sự tham dự đầy đủ của toàn thể quý vị.

Bùi Nữ Ngọc Anh
TTK Ban Tổ Chức hội chợ TẾT Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=3361:3361&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom