tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

CĐNVTD - Victoria: Thông Báo Ngày Phân Xử Của Phiên Tòa Sơ Thẩm

THÔNG BÁO

V/V: Ngày Phân Xử Của Phiên Tòa Sơ Thẩm

Kính thưa;

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
- Quý đại diện các cơ quan truyền thông,
- Cùng toàn thể đồng bào,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria xin thông báo về ngày phân xử của phiên toà Sơ Thẩm do ba cá nhân trong cộng đồng đã khiếu nại Ban Chấp Hành Cộng Đồng ra toà Sơ Thẩm.

Địa điểm: Melbourne Magistate Court
233 William Street
Melbourne VIC 3000
Ngày: 17-11-2010 đến 19-11-2010
Giờ: 10:00 sáng.
Case Number: Y01939719

Trân trọng kính báo,

TM. Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch
CĐNVTD-VIC
13-11-2010

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=3292:3292&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom