tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Thảo luận về hiện tình Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải ngoại

Kính gởi : Qúy Niên Trưởng, chiến hữu và đồng hương hải ngoại và trong nước,

Một buổi thảo luận về hiện tình Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được tổ chức, ghi âm, và phát thanh trong Chương Trình Phát Thanh Hàng Tuần (Tiếng Nói của Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu) qua làn sóng của Đài Phát Thanh 2VNR trên toàn Úc Châu.

Thành phần tham dự :

Phần ghi âm của buổi thảo luận nêu trên đã được chuyễn tiếp và phổ biến rộng rãi qua trang mạng điện tử của Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu trong mục RADIO ONLINE (Thứ Tư ngày 20.10.2010)

http://www.cuuquannhanucchau.com/phatthanh/

Kính mời quý vị cùng nghe, góp ý và phổ biến rộng rãi.

Sydney, ngày 21 tháng 10 năm 2010
TM. Ban Chấp Hành TH/CQN/QLVNCH/UC
Chủ Tịch

Mai Đức Hòa

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=3199:3199&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom