tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Gian Hàng Bán Thức Ăn tại Hội Chợ Đa Văn Hóa Queensland

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH ÚC CHÂU
HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH/QLD
The Republic of Vietnam Armed Forces Association of QLD
Office 12 Oakmont Avenue, Oxley, Qld 4075
Phone & Fax 07- 3372 6495

THÔNG CÁO
về Gian Hàng Bán Thức Ăn
tại Hội Chợ Đa Văn Hóa Queensland

Chủ Nhựt 17 / 10 / 2010

Để góp phần vào các sinh hoạt trong dòng chính mạch của xã hội Úc, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, tiểu bang Queensland, sẽ có một gian hàng bán thức ăn tại Hội Chợ Đa Văn Hóa (Multicultural Festival) do Bộ Cộng Đồng (Department of Communities) thuộc chính phủ tiểu bang Queensland tổ chức

vào ngày: Chủ nhựt 17 / 10 / 2010
từ: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
tại: công viên Roma Street Parklands, Roma Street, Brisbane

Hội CQN/QLVNCH/Qld kính mời quý đồng hương, quý chiến hữu cùng gia đình và thân hữu có tham dự Hội Chợ nói trên vui lòng đến viếng thăm gian hàng của chúng tôi. Thành thật cám ơn quý vị trước về sự hỗ trợ quý báu này.

Trân trọng

Brisbane, ngày 28 tháng 9 năm 2010,

TM Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH UC/Qld,
Huỳnh bá Phụng,
Chủ Tịch

 


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom