tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Melbourne: Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

V/V: Tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. Thánh Tổ của Quân-Chủng Hải Quân

(Cũng như là Vị Thánh của Dân - Tộc Việt-Nam)

Kính Thưa:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông Việt ngữ,
- Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria.

TranHungDao

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ hỗ trợ Gia-Đình Hải-Quân & Hàng Hải VNCH/Victoria về việc tổ chức lễ Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Buổi lễ sẽ được tổ chức:

Thay mặt Gia-Đình Hải-Quân Hàng Hải VNCH/Victoria kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý truyền thông Việt ngữ cùng toàn thể đồng bào vui lòng dành chút thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Ô. Phạm Văn Qúi (Mob: 040 261 8889) hoặc Ô. Nguyễn Văn Bon (Mob:0411 616 453)

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. Ban tổ chức

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
Ngày 27 Tháng 9 Năm 2010

 

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=3108:3108&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom